Nasze Przedszkole w tym roku szkolnym kontynuuje udział w Programie edukacyjnym „Mamo, tato,
wolę wodę!”, prowadzonym przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu
Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. W czasie realizacji programu będziemy
edukować dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla
całego środowiska, a także edukować w zakresie zagadnień proekologicznych.
Podczas realizacji Programu dzieci będą miały okazję podążać za przygodami swoich rówieśników,
Zosi i Krzysia, którzy wraz ze Zdrojkiem dzielić siębędą cenną wiedzą na temat roli wody w
przyrodzie.
Koordynatorem Programu „ Mamo, tato wolę wodę” w Przedszkolu jest nauczycielka Jolanta
Milewska.

10 edycja programu „Mamo, tato, wolę wodę!”