Dziękujemy

wszystkim Rodzicom za ciepłe życzenia i wspaniałe upominki
przygotowane dla pracowników Przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Szczególne podziękowania przekazujemy Paniom z Rady Rodziców koordynującym oprawę bardzo miłej
uroczystości ubarwionej pięknymi występami dzieci.

Dyrektor i pracownicy