15.01. 2016 roku dzieci z grupy Biedronek uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez

strażnika miejskiego w ramach Programu „ Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”.

5 latki zapoznały się z zasadami powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia.

W lutym odbędzie się kolejne spotkanie na temat bezpieczeństwa zimowych zabaw.