Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce karmy oraz niepotrzebnych koców, ręczników, pościeli dla psów i kotów ze schroniska Wzajemnie Pomocni

z Błędowa koło Pomiechówka.

Rozpoczęliśmy 7 grudnia kończymy 18 grudnia.

Część zwierząt jest po wypadkach lub operacjach stąd też prosimy o karmę głównie w puszkach (mokrą).

Mile widziane firmy to:

Dolina Noteci, Animondo, Butchers, Brit, Arion.

Dziękujemy za wsparcie naszych „braci mniejszych”.

Akcja charytatywna „Psia Gwiazdka”