Opłatę w wysokości 8,50 złotych( dzienna stawka żywieniowa) pomnożoną przez liczbę dni pobytu dziecka w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie” na dyżurze wakacyjnym należy wpłacić na rachunek bankowy

96 1030 1508 0000 0005 5057 2087

 

W treści należy wpisać „Opłata za wyżywienie na dyżurze wakacyjnym”- imię i nazwisko dziecka

Dyżur wakacyjny