Spotkanie Dyrektora z Rodzicami ubiegającymi się o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/17 odbędzie się 29 lutego 2016 r. /poniedziałek/ o godz 17.15

 

HARMONOGRAM

Szczegółowe informacje w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawa pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego 29 lutego Złożenie potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
1 marca 16 marca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
1 marca 17 marca Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
14 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
14 kwietnia

godz. 13.00

25 kwietnia Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
28 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
od 28 kwietnia Procedura odwoławcza
od 28 kwietnia Procedura wskazywania miejsca
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
10 maja

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
10 maja

godz. 16.00

12 maja Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
10 maja

godz.16.00

13 maja Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów
25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
25 maja

godz. 13.00

 

31 maja Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
2 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 czerwca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017