Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu jest wniesienie opłaty za
wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę
w wysokości 108 zł. należy wpłacić na rachunek bankowy:
96 1030 1508 0000 0005 5057 2087. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze
wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego