Termin dyżuru  : Turnus IV (14 sierpnia- 31 sierpnia)

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne

w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

lipiec- sierpień 2017 r.

 

Data  

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od do
10 kwietnia 26 kwietnia Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie

na dyżury wakacyjne.

21 kwietnia 26 kwietnia Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta

w elektronicznym systemie zapisu.

26 kwietnia godz.12.00 12 maja

godz.12.00

Rejestracja w systemie wniosków

o przyjęcie na dyżur.

 

26 kwietnia godz.12.00

 

15 maja

godz.17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur

wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub w placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

na dyżury wakacyjne.

25 maja

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
25 maja 16 czerwca Potwierdzenie zapisu dziecka do dyżurującego

przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane                                       – wniesienie opłaty za żywienie.

21 czerwca

godz.13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
21 czerwca

godz.14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 8,00 zł x 13 dni = 104,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy 96 1030 1508 0000 0005 5057 2087. W treści przelewu należy wpisać:

„Opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym- imię i nazwisko dziecka”.

 

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację  z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

Wpłaty na Radę Rodziców  zbierane będą w dniu 17. 08. w godz. 14.00-17.30

oraz w dniu 18.08. w godz. 7.00-10.00

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie”