Coroczną tradycją w przedszkolu jest przygotowywanie jasełek przez dzieci z

najstarszej grupy. Wigilijne, jasełkowe spotkanie odbyło się 15 grudnia w grupie

Biedronek. Dzieci nauczyły się wyznaczonych ról oraz kolęd i na występy

zaprosiły swoje rodziny. Była; Maryja, Jóżef, aniołowie, pasterze, trzej królowie i

dziatwa. Występy przedszkolaków bardzo się podobały i wywołały wielkie

wzruszenie wśród najbliższych. Na końcu była wspólna zabawa i dzielenie się

opłatkiem oraz słodki poczęstunek. Ta uroczystość grupowa wprowadziła

wszystkich w świąteczny nastrój.

Jasełka Biedronek