REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO,, MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI ”

 

Konkurs polega na wykonaniu bohatera / bohaterów dowolnej bajki dla dzieci techniką plastyczną dowolną – płaską lub przestrzenną, z użyciem różnorodnych materiałów. 

Praca powinna być indywidualna i samodzielna (przy jedynie minimalnym wsparciu ze strony rodziców, np. słowami „świetnie Ci idzie” i „dasz radę” ).

Do pracy powinien być dołączony opis (np. na odwrocie kartki): tytuł bajki, imię bohatera, imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna).

Prace będą oceniane przez powołane, niezależne jury.

Termin oddawania prac: 31.01.2020

Miejsce składania prac: półeczka pod Kącikiem Wymiany Książek po lewej stronie od wejścia do przedszkola

Kryteria oceny pracy:

  • pomysłowość i kreatywność
  • estetyka wykonania
  • oryginalność pracy
  • włożone starania i dobre chęci
  • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • grupy 1 i 2
  • grupy 3 i 4

 

Sprawy organizacyjne:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom podziękowania.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawce w holu

 

POWODZENIA!

Konkurs plastyczny – zasady