Zima to dla ptaków czas poszukiwania pokarmu, aby przetrwać mroźną
i śnieżną porę roku. Niektóre ptaki potrzebują pomocy człowieka w znalezieniu pokarmu zimą.
Serdecznie zapraszamy więc wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie.
Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 189 ,,Na Wierzbnie”.
Celem konkursu jest:
• kształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci i ich rodziców,
• nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony przyrody,
• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą,
• poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposób w jaki się odżywiają,
• kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za stan środowiska,
• wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
Zasady konkursu
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym wraz z ich rodzicami.
2. Zgłaszane prace powinny być indywidualne.
3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 karmnik.
4. Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
5. Technika i wykonanie pracy dowolna – liczy się pomysłowość zaznaczamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie
z niego oraz powinien być łatwy do utrzymania w czystości.
6. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:
a. Imię i nazwisko autora
b. Wiek oraz nazwa grupy przedszkolnej
7. Gotowe i opisane parce zgłaszamy do Pań Joanny Bartosik (gr. Krasnale)oraz Dominiki Kozdronkiewicz (gr. Rybki).
8. Ostateczny termin zgłaszania prac mija 12.02.2018r.
9. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Termin składania prac:
do 12.02.2018r. rozstrzygnięcie konkursu 15.02.2018r.
V. Rozstrzygniecie konkursu
1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora wg następujących kryteriów: zgodność z przedmiotem konkursu, staranność, estetyka i trwałość konstrukcji, oryginalność projektu przy zachowaniu funkcjonalności karmnika, nowatorstwo, ogólne wrażenie estetyczne.
2. W konkursie zostaną nagrodzone wszystkie karmniki.
3. Oficjalne wręczenie nagród oraz prezentacja wszystkich złożonych prac konkursowych odbędą się 15.02.2018r.
4. Złożone w ramach konkursu karmniki przechodzą na własność organizatora i zostaną zamontowane na terenie ogrodu przedszkolnego w celu prowadzenia zimowych obserwacji wraz z dokarmianiem.
Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć, nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej przedszkola.

KONKURS „ZIMOWY KARMNIK DLA PTAKÓW”