Rybki i Żabki

wezmą udział w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków

organizowanej przez SP 202 przy ul. J. Bytnara „Rudego” 19

w środę, 21. lutego śniadanie tego dnia o godz. 8.30

wyjście o godz.9.00

Stroje gimnastyczne zapewnia Przedszkole

Olimpiada Sportowa