Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty od 1 września 2016 r.
• dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny,
• dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
• dzieci pięcio i czteroletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć również dziecko sześcioletnie, jeżeli :
• korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
albo
• posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jeżeli dziecko sześcioletnie nie jest jeszcze gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,
to będzie mogło realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko, które będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
28 stycznia 2016 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne będą organizowane w 157 szkołach ogólnodostępnych
i integracyjnych oraz w 4 szkołach specjalnych.

Plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 w naszej dzielnicy:

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ul. Cieszyńska 8
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego ul. Wałbrzyska 5
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino ul. J. Bruna 11
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza ul. L. Narbutta 14
Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery ul. A. Grottgera 22
Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego ul. Nowoursynowska 210/212
Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej ul. Okrężna 80
Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty ul. Pułku AK „Baszta” 3
Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka ul. Domaniewska 33
Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza ul. Kazimierzowska 16
Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego ul. Zwierzyniecka 10
Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego ul. Bokserska 30
Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich ul. J. Bytnara „Rudego” 19
Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania ul. Spartańska 4
Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej Czarnomorska 3
Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki ul. Zakrzewska 24
Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11-go Listopada ul. Niegocińska 2
Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Barcelońska 8
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 ul. św. Bonifacego 10

 

Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017