Celem konkursu rozwijanie aktywności twórczej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 189 „Na Wierzbnie”
2. Konkurs rozpoczyna się 11.12.2017r. i trwać będzie do 05.01.2018r.
3. Temat pracy konkursowej to: „BOHATEROWIE WARSZAWSKICH LEGEND”
4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci z Przedszkola Nr 189 „Na
Wierzbnie”
5. Prace konkursowe należy składać do nauczycielek w poszczególnych
grupach do 05.01.2018r.
6. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie w domu dowolną
techniką plastyczną, w formacie A4
7. Każde dziecko może przekazać tylko jedną pracę
8. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy
przedszkolnej
9. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni
laureatów konkursu
10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród w dniu 12.01.2018r.
11. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej
przedszkola

MŁODYM ARTYSTOM ŻYCZYMY POWODZENIA

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z Przedszkola