Z dniem 06. grudnia b. r. rozpoczynamy w Przedszkolu lekcje religii:

w poniedziałki w godz. 10.30- 11.00
w środy w godz. 11.30-12.00

Rodziców deklarujących chęć uczestniczenia swoich dzieci w zajęciach prosimy o kontakt z dyrektorem

Religia w przedszkolu