• Regulamin konkursu
  Organizator konkursu:
  Przedszkole nr 189 „NA WIERZBNIE”
  ul. Lenartowicza 27
  02-614 Warszawa
 • Osoba koordynująca: Marlena Horosz
  Konkurs organizowany jest do wszystkich dzieci wraz z rodzinami z Przedszkola nr 189 „Na Wierzbnie”. Niech ta zabawa umili i urozmaici wszystkim rodzicom czas spędzany z dziećmi w domach! Jesteśmy przekonani, że przy wspólnym wykonywaniu doniczek nikt nie będzie się nudził. Dzieci natomiast będą dumne, że ich doniczki kwiatowe pięknie prezentują się w przedszkolnym ogródku i są jego ozdobą.
 • Cele konkursu
  -Budowanie systemu wartości
  -Rozpoznawanie i nazywanie rodzajów kwiatów
  -Kształtowanie poczucia sprawczości
  -Rozbudzanie wrażliwości dziecka do przyrody
  -Wyrażanie siebie w różnych formach i technikach
  -Rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci
 • Przedmiot konkursu : doniczka kwiatowa przedstawiająca piękną kompozycję roślinną (wymiary doniczki: długość około 40 cm, szerokość:17 cm,
  wysokość około 17 cm; kolor doniczki – szary, uchwyt do zawieszenia). 
  Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzinami.  Każde dziecko może przynieść jedną doniczkę z kompozycją kwiatową
  temat konkursu – kwiaty różnego rodzaju umieszczone w doniczce.
 • Doniczki proszę oznakować karteczką z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz grupą do której uczęszcza dziecko.
 • Termin składania prac/przynoszenia „Ogródków w doniczce” do przedszkola w godzinach pracy przedszkola od 7.00 do 17.00; skomponowane doniczki można przynosić od 26.04.2021 do 17. 05.2021 r.
 • Organizator powoła jury, które będzie oceniać doniczki kwiatowe i wyłoni zwycięzców.
 • Kryteria oceny:

-Pomysłowość
-Kreatywność
-Estetyka wykonania
-Rodzaj kwiatów

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja 2021 r.
 • Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody.
 • Wszystkie przyniesione doniczki stają się własnością Organizatora i będą umilać nam wszystkim letni pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

Zapraszamy do udziału w konkursie.Rodzinny konkurs – „Ogródek kwiatowy w doniczce”