FUNDACJA TECHNIKA ROZWOJU  oraz NASZE PRZEDSZKOLE serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Sport to MY” współfinansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Zadanie obejmuje realizację zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Działania skierowane są do dzieci w grupach wiekowych tj. 4- 6-latki. Zajęcia odbędą się w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działania realizowane będą w okresie 27.04.2021 r. – 30.06.2021 r. Zajęcia mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.  Aby zrealizować ten cel przewidzieliśmy zajęcia ogólnorozwojowe:

  • Mały ninja czyli zajęcia ogólnorozwojowe połączone z ćwiczeniami korekcyjnymi,  które wspierają prawidłowy rozwój dzieci. Mały ninja – uczymy się zwinności to świetna aktywność fizyczna połączona z dobrą zabawą.
  • Zgrana paczka czyli gry i zabawy sportowe organizowane zespołowo. Aktywność ruchowa wspierająca rozwój społeczno – fizyczny. Na zajęciach
    skupimy się na działaniu w zespole.
  • Rytmika czyli gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z wykorzystaniem muzyki instrumentalnej. Wszystkie zajęcia chcemy zrealizować w formie zabawy.

Cykl zajęć zwieńczony będzie mini zawodami z rywalizacjami z zakresu ww. bloków tematycznych. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.

Projekt prowadzony będzie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, na co dzień pracującymi z najmłodszymi.                 

Zajęcia prowadzone będą następująco:

  • Grupa  IV  godz. 13:00 – 13:30
  • Grupa III godz. 13:40 – 14:10
  • Grupa II godz. 14:20 – 14:50

 

Sport to MY