W dniach 28.05.2019, 04.06.2019, oraz 19.06.2019
w godz. 9.30-10.30 w grupie Rybki odbędzie się cykl zajęć profilaktycznych promujących prawidłowe zachowania społeczne. Tematem spotkań będą „Konflikty”, „Tolerancja” oraz „Bezpieczeństwo
w sieciach komputerowych”.
Zajęcia poprowadzi psycholog Pani Kinga Skarbek.

Spotkania z psycholog w Rybkach