Rodziców dzieci przyjętych po raz pierwszy do Przedszkola   zapraszamy na zebranie w poniedziałek, 11.maja 2015r. na godz.17.15

zapraszamy

 dyrektor i nauczycielki

Spotkanie dla Rodziców nowych dzieci