Na zajęcia otwarte z udziałem dzieci zapraszamy Rodziców

  •  w ŻABKACH- w środę, 29. kwietnia od godz.16.00
  •  w BIEDRONKACH- w czwartek, 07. maja od godz. 16.30
  • w SŁONECZKACH- w środę, 06. maja od godz. 16.00
  • w JEŻYKACH- we wtorek, 05. maja od godz. 16.00

 Dzieci zaprezentują nabyte umiejętności i wiedzę.

Nauczycielki przekażą informacje o gotowości szkolnej dzieci starszych oraz wnioski z obserwacji dzieci młodszych.

 

zapraszamy

 dyrektor i nauczycielki

 

Zebrania i spotkania