W związku ze zgłoszeniem przez Państwa faktu, iż termin zebrania – 24 lutego koliduje z terminem dni otwartych w szkołach, zebranie dla Rodziców grup dzieci 5-letnich odbędzie się 10 marca o godz. 17.00.

Zmiana terminu zebrania