Jestem nauczycielem mianowanym i od 1979r. pracuję w Mokotowskiej Oświacie.

Przed rozpoczęciem pracy zawodowej ukończyłam 6 letnie /niestety już nieistniejące/ Studium Wychowania Przedszkolnego im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie.

Następnie już pracując ukończyłam Studia Licencjackie o kierunku „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”  co pozwala mi legitymować się dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas wielu lat pracy, w celu podnoszenia swoich kompetencji, uczestniczyłam w licznych kursach doskonalenia zawodowego m.in.: „Edukacja językowa i matematyczna dzieci”, „Metody i formy pracy wspomagające rozwój fizyczny dziecka”, „Zastosowanie komputera w budowaniu warsztatu nauczyciela”, „Trudne zachowania dzieci i rozwiązywanie konfliktów – wczesna profilaktyka zachowań aspołecznych”, „Integracja sensoryczna – elementy teorii i praktyczne jej zastosowanie w grupie dzieci przedszkolnych”, „Jak skutecznie budować poczucie własnej wartości u dziecka”.

W swojej pracy staram się dbać nie tylko o bezpieczeństwo dzieci i ich dobre samopoczucie w przedszkolu, ale też o rozwijanie ich naturalnej ciekawości poznawczej i twórczej aktywności.

Znacząco pomagają mi w tym moje zainteresowania: informatyką, fotografią, dobrą muzyką oraz turystyką.

Wolny czas zazwyczaj spędzam na łonie przyrody.

Prywatnie jestem matką dwójki wspaniałych, dorosłych już dzieci – syna i córki.