Zebrania

Szanowni Rodzice Serdecznie zapraszamy na zebrania podsumowujące rok przedszkolny. Na zebraniach zostaną omówione obserwacje oraz diagnozy pedagogiczne. KRASNALE – 11 czerwca godz. 17.00 SŁONECZKA – 12 czerwca godz. 16.30 RYBKI – 13 czerwca godz. 17.00 ZAJĄCZKI 13 czerwca godz. 17.30

Spotkania z psycholog w Rybkach

W dniach 28.05.2019, 04.06.2019, oraz 19.06.2019 w godz. 9.30-10.30 w grupie Rybki odbędzie się cykl zajęć profilaktycznych promujących prawidłowe zachowania społeczne. Tematem spotkań będą „Konflikty”, „Tolerancja” oraz „Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych”. Zajęcia poprowadzi psycholog Pani Kinga Skarbek.