Druga strona stresu

Opracowanie Wioletta Krzywda Chcemy uchronić nasze dzieci przed stresem, ponieważ kojarzy się nam on z przykrymi przeżyciami i  emocjami (gniew, złość, strach, poczucie bezsilności…). Sytuacji stresowej towarzyszą  (a w miarę przedłużania – nasilają się) zaburzenia fizjologiczne takie jak: bezsenność, trudności

Złość

Opracowała Wioletta Krzywda na podstawie wykładu A. Michałowskiej Złość to powodowana strachem <http://pl.wikipedia.org/wiki/Strach> reakcja emocjonalna <http://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja>, która pojawia się, gdy zablokowane jest jakieś dążenie i następuje utrata poczucia kontroli <http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczucie_umiejscowienia_kontroli>. Jest ona często związana z powtarzającym się oddziaływaniem czynników stresogennych.

Klocki LOGO

Opracowała Wioletta Krzywda KLOCKI „LOGO” DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA Klocki do nauki  wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki mają ułatwić nauczycielom i rodzicom organizowanie dzieciom różnorodnych zabaw, których CELEM JEST DOSKONALENIE MOWY, a potem PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I