Rozwój mowy u dzieci

Rozwój mowy u dzieci TRZYLATEK  Rozumie to, co do niego mówimy i spełnia proste polecenia,  Pytany podaje swoje imię,  Próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji,  Wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo  Zadaje pytania