Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 189 w Warszawie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 189 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 189.

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2014 r.

Data istotnej aktualizacji: luty 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 3. Do zaznaczania niektórych treści użyto  wyróżnienia kolorem.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • r – odświeżanie strony,
 • g potem h – powrót do strony głównej,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka AccessibleWP Toolbar
  Ikona wtyczki znajduje się w lewym górnym rogu strony (ikona osoby). Po kliknięciu otwiera się menu, które oferuje następujące udogodnienia:
 • każde zdjęcie posiada tytuł, który wyświetla się po najechaniu kursorem na zdjęcie;
 • powiększanie i zmniejszanie czcionki oraz powrót do wielkości początkowej;
 • wybór czcionki dla dyslektyków;
 • kontrast w odcieniach szarości, czerni i bieli;
 • większanie i zmniejszanie odstępów w tekście;
 • podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • minimalizowanie paska narzędzi dostępności poprzez ponowne kliknięcie na ikonę.
 1. Linki podkreślone oraz zaznaczone kolorem.
 2. Każde pole interaktywne, tj. przycisk jest wyposażone w odpowiedni i jednostajny opis.
 3. Brak ruchomych obrazów na stronie.
 4. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo.
 5. Dostęp alternatywny: Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez dyrektora, koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.
 6. Strona jest responsywna, czyli posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości.
 7. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Waszczuk

e-mail: jwaszczuk@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 798 991 049

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 12.02.2021 r.