Opracowała Wioletta Krzywda na podstawie wykładu A. Michałowskiej
Złość to powodowana strachem <http://pl.wikipedia.org/wiki/Strach> reakcja emocjonalna
<http://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja>, która pojawia się, gdy zablokowane jest jakieś dążenie i następuje utrata
poczucia kontroli <http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczucie_umiejscowienia_kontroli>. Jest ona często związana z
powtarzającym się oddziaływaniem czynników stresogennych. Osoba narażona na działanie bodźców stresogennych,
bez poczucia możliwości reakcji na nie może zaczynać reagować złością.

Złość wyrażana jest spontanicznie: krzykiem, gestami <http://pl.wikipedia.org/wiki/Mowa_cia%C5%82a>, czasem
rękoczynami <http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc>. Reagowanie złością jest często ucieczką od odpowiedzialności,
wówczas gdy człowiekowi wydaje się, że jest niezdolny do rozwiązania trudności. Ludzie wpadają w złość również, gdy
nie mają pewności o słuszności własnych poglądów, ale dopuszczają, że nie mają racji.
W przeciwieństwie do gniewu <http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniew_%28emocja%29>, złość nie jest reakcją
kontrolowaną.
Złość to bardzo silne uczucie, jest jak piorun, który może wyrządzić wielkie spustoszenie.
Sześć kroków kontroli złości
1. DLACZEGO SIĘ ZŁOŚCIŁAM
Złość powstaje na styku wyzwalaczy zewnętrznych i wewnętrznych, czyli pomiędzy zaistniała sytuacją
zewnętrzną , a naszą interpretacją tej sytuacji. Duży wpływ na powstanie tego uczucia ma samopoczucie osoby
.
Za natężenie złości i jej przebieg odpowiada człowiek, który ją przeżywa.
2. MOJE CIAŁO KRZYCZY
Uświadomienie sobie sygnałów płynących z własnego ciała. Może to być : uczucie gorąca, przyspieszony, krótki
oddech,  napięcie mięśni (zaciśnięte pięści), szczękościsk,  przypływ siły, ból, napięcie karku, mięśni
pośladków…
3. USPAKAJAM  CIAŁO
Reduktory  – dotyczą ciała – próbujemy zredukować   nieprzyjemny stan organizmu:
–  liczyć od  10 do 1,  od 100 do 0 dziesiątkami,  w obcym języku, chodzi o to by skoncentrować się na procesie
liczenia.
Nie można liczyć od 1 do 10, gdyż to powoduje, że jeszcze bardziej się nakręcamy.
– wykonać kilka głębokich przeponowych oddechów,
– odwrócenie uwagi spojrzeć w okno, zająć się czymś innym,
– wykonać jakieś czynności wymagające wysiłku fizycznego (sprzątanie , taniec, ćwiczenia gimnastyczne)…,
– wyobrazić sobie coś przyjemnego (bo mózg można oszukać) jestem na plaży, na łące, kąpiel z pianą itp. (każdy
ma swoje ulubione miejsce) i to jak wówczas się czuję ,
– posłuchać relaksującej muzyki,
Jedzenie, seks, używki pozwalają odreagować złość, ale nie są dobrymi reduktorami.
4. MONITY – ZAJMUJĘ SIIĘ SWOIMI MYŚLAMI
– Trzeba  pomyśleć , w inny sposób o człowieku , który jest przyczyną złości:
a) gdy jest to sporadyczne: ma zły dzień,  to nie było przeciw mnie,
b) jeśli  dana osoba zachowuje się tak częściej: nie dam się sprowokować, nie dam się wyprowadzić z
równowagi.
Pomyśleć w inny sposób o sytuacji : „Nikt nie jest doskonały.” „Jutro będzie nowy dzień.”
„Zajmę się tym jutro.”
5. NAGRODA:  POCHWAL SIĘ W MYŚLACH (ale ja to jednak jestem,  nie sprowokowali mnie…)
6. Gniew opanowany,  czas na ROZWIĄZANIE,  więc  SIĘGAMY PO RÓŻNE ADEKWATNE ŚRODKI ABY ROZWIĄZAĆ
SYTUACJĘ,  choć czasem okazuje się, że w zasadzie nie ma sprawy.
Złość