Jestem nauczycielem Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na początku kariery
zawodowej. W 2016 roku ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika
Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez dwa lata pracowałam
w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci w Rzeszowie.
W pracy z dziećmi staram się wchodzić w różne role, by być nie tylko ich nauczycielem ale
także przewodnikiem, przyjacielem, towarzyszem zabaw, powiernikiem. Bardzo często sama
zamieniam się w dziecko, aby spróbować lepiej zrozumieć dziecięcy świat i jego wszelkie
tajemnice. W każde zajęcia wkładam mnóstwo serca oraz pracy by były jak najbardziej
kolorowe, ciekawe, pełne dobrej zabawy i kreatywnych działań a przede wszystkim
zrozumiałe dla dziecka. Sama tworzę pomoce, które wykorzystuję w trakcie zajęć z dziećmi.
Stale się rozwijam a każde nowo nabyte umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy.