Dyżur wakacyjny 2019 r.
Turnus I od 1 lipca do 12 lipca

– Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :
96103015080000000550572087

– Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie :
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie
opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia
udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 9zł.za dzień
(9×10 za cały dyżur) należy wpłacić na rachunek bankowy

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA NA DYŻUR WAKACYJNY
Prosimy o przygotowanie dziecku:
• podpisanego worka z kompletem ubrań na zmianę
• kapci
• nakrycia głowy
• bidona na picie

Prosimy Rodziców z innych placówek, których dzieci rozpoczną dyżur w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie”, o dostarczenie lub wypełnienie w pierwszym dniu dyżuru upoważnień do odbioru dziecka (tylko w przypadku, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż rodzic)
Druki są dostępne w placówce i na stronie internetowej przedszkola