Dyżur wakacyjny 2019 r.
Turnus I od 1 lipca do 12 lipca
 Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :
96103015080000000550572087
 Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie :
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie
opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia
udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 9zł.za dzień
(9×10 za cały dyżur) należy wpłacić na rachunek bankowy