Hanna Kępa – nauczyciel mianowany

W przedszkolu pracuję od bardzo wielu lat, a każdy dzień spędzony z dziećmi wnosi nowe doświadczenia, daje mnóstwo satysfakcji, przynosi radość potwierdzjącą decyzję o wybraniu zawodu nauczyciela.

Działania, które podejmuję wspierają dzieci, inspirują, motywują, pozwalają uwierzyć we własne możliwości.

Moje zainteresowania to: psychologia, sztuka, malarstwo. Prowadzone przeze nie zajęcia plastyczne dla wszystkich chętnych dzieci stwarzają możliwość praktycznego działania, kształtują poczucie estetyki, rozwijają ciekawość poznawczą.

Praca z dziećmi jest motorem dla własnego rozwoju w trosce o bezpieczeństwo i rozwój wychowanków.