W ramach programu „Przedszkolaki na Start” finansowanego przez m.st. Warszawa, organizowane są w naszym przedszkolu w okresie od 19 września do 4 grudnia zajęcia sportowe  .
Dokładny harmonogram zamieścimy w późniejszym czasie.

Przedszkolaki na start