Jadwiga Dybek – nauczyciel mianowany

W naszym przedszkolu pracuję od 1981 roku. Taki długi staż nauczycielski w jednej placówce dowodzi, że:

– kocham i rozumiem dzieci,

– nauczyłam się patrzeć na świat z perspektywy potrzeb i zainteresowań wychowanków,

-jestem przekonana, że tak jak dotąd, moje przedszkole wykorzysta każdą szansę na podniesienie jakości pracy w trosce o dobro dzieci.