Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany, logopeda, autorka
przewodników metodycznych ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:
„Kalendarz przedszkolaka” – Wydawnictwo PWN oraz „ Zanim będę uczniem – Czterolatek w
przedszkolu”– Wydawnictwo Edukacja Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi –
autorka programu wychowawczego „Przedszkolak z klasą”. Współorganizatorka akcji
charytatywnych, inicjatorka działań edukacyjnych wpływających na rozwój dziecka. Cechuje ją duża
wiara w ludzi, w ich siłę i możliwości. Z zaangażowaniem i ciekawością podejmuje nowe wyzwania.