Jestem nauczycielką mianowaną. Wykształcenie wyższe zdobyłam na Uniwersytecie
Warszawskim na kierunku Geografia, następnie ukończyłam studia podyplomowe
Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych na UKSW.
Od 2006 roku pracuję w jednym z mokotowskich przedszkoli.
W 2015 roku ukończyłam roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka
angielskiego i od dwóch lat prowadzę także zajęcia z tego języka.
Uczestniczyłam w wielu kursach doskonalenia zawodowego m.in.: „Rozwijanie kompetencji
dziecka do uczenia się matematyki”, „Twórczy nauczyciel – twórcze dziecko. Zabawy
twórcze w przedszkolu”, Metoda projektów badawczych”, „Uczeń ze specyficznymi
trudnościami edukacyjnymi”’, „Jak w przedszkolu wychować zdolne dzieci” „CMC
(Children Massaging Children) wg metody E.Scherer”.
Bardzo lubię kontakt z dziećmi. Dzieci, choć wymagające nieustannej uwagi, w sposób
naturalny dają mnóstwo energii zwrotnej 🙂 Praca z nimi daje mi dużo radości i satysfakcji.
Do moich ulubionych zajęć z dziećmi, pewnie ze względu na moje wykształcenie, należą te o
tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Ważne jest dla mnie rozwijanie samodzielnego
myślenia, wnioskowania i ciekawości poznawczej, a także szacunku dla roślin i zwierząt.
Dużo przyjemności dają mi też zajęcia z języka angielskiego.
Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną. Uwielbiam podróże, wypoczynek na łonie natury,
zwierzęta oraz „dobrą książkę”.
Prywatnie jestem szczęśliwą i dumną mamą 14- letniego Franka.