Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze na maj 2018r. dla grupy II „Krasnale”
Temat kompleksowy: JAK POWSTAJE KSIĄŻKA
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).
Temat kompleksowy: MAMA I TATA
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Temat kompleksowy: NA ŁĄCE
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek ł, z w wyrazach.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: łapa, zebra.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według
wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.