PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

CZERWIEC
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według
wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w
wyrazach.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
Kształcenie świadomości posiadania równych praw.
Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie
należy się chwalić tym, co się posiada.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla
danego krajobrazu.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw
wakacyjnych.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Tydzień pierwszy – Dzień Dziecka.
1. Święto dzieci.
2. Prawa dzieci.
3. Dzieci na świecie.
4. Gdy jest nam nudno.
5. Mój przyjaciel.
Tydzień drugi – Wakacje tuż tuż.
1. W górach.
2. Nad jeziorem.
3. Nad morzem.
4. Nad rzeką.
5. Przy ognisku.
Tydzień trzeci – Kolory lata.
1. Żółty.
2. Zielony.
3. Niebieski.
4. Różowy bądź czerwony.
5. Tęczowy świat.
Tydzień czwarty – Do widzenia przedszkole.

1. Wakacyjne podróżowanie.
2. Co zabierzemy na wakacje?
3. Bezpieczeństwo.
4. Do widzenia przedszkole!
5. Do widzenia przedszkole!

 

JĘZYK ANGIELSKI CZERWIEC

GRUPA 5 LATKÓW

TEMAT: Summer is coming!/ Summer activities./ Summer clothes./Sea animals.

FUNKCJE
I UMIEJĘTNOŚCI
PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenek

uczestniczenie w grach
i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji
i umiejętności ruchowych
nazywanie zjawisk, przedmiotów oraz
nazywanie członków rodziny
nazywanie zjawisk pogodowych
rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów lata
poznanie słownictwa związanego z wakacjami

 

bag

beach

beach ball

beach umbrella

bucket

dolphin

dress

flip-flops

hat

ice cream

octopus

sandals

sea

seahorse

shark

shell

shorts

shovel

skirt

starfish

summer

sunbed

sunglasses

swimsuit

Język utrwalany
(powtarzany)
Hello/ Bye-bye
Thank you
My name is..
Can I go to the bathroom?

bag

beach

beach ball

beach umbrella

bucket

dolphin

dress

flip-flops

hat

ice cream

octopus

sandals

sea

seahorse

shark

shell

shorts

shovel

skirt

starfish

summer

sunbed

sunglasses

swimsuit

Język utrwalany
(powtarzany)
Hello/ Bye-bye
Thank you
Show me the..
Listen and sing
This is..
Looak at the picture..
Colours / In the classroom
Shapes/ Family

Dzieci powtórzą poznane słownictwo związane
z wakacjami, wakacyjnym wypoczynkiem, morskimi zwierzętami oraz letnim strojem. Poznają kilka nowych wakacyjnych utworów i zabaw.