TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „WARSZAWSKIE ŚWIĘTO DRZEWA – MILION DRZEW DLA WARSZAWY”  – projekt realizowany w październiku 2020
 • „JA I MOJA GRUPA” – projekt realizowany raz w tygodniu / piątek/ w październiku i listopadzie 2020
 • „ANGIELSKI KOT EDUKACYJNY” – projekt realizowany w marcu 2021
 • „WODA” – projekt realizowany w kwietniu 2021
 • „KODOWANIE” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021
 • „DRZEWA” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 • MARZEC
 • Wprowadzenie pojęć: dociekliwość, Układ Słoneczny, astronauta, sieć internetowa, wynalazca
 • Stwarzanie możliwości do czytania eksponowanych wyrazów
 • Kształtowanie właściwych postaw dzieci takich, jak: szacunek do pracy innych, chęć zadawania pytań, ciekawość poznawcza
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie
 • Uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych
 • Stwarzanie możliwości do mierzenia, przeliczania, kodowania
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych
 • Rozbudzanie zainteresowań technicznych
 • Rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej podczas zabaw
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, rysowanie po śladzie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •