Zadania wychowawczo – dydaktyczne na grudzień 2017r. dla grupy II
„Krasnale”.
 Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze
zmianą pory roku.
 Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
 Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w
ogrodzie przedszkolnym.
 Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych
osób lub zwierząt.
 Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność
czynności.
 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania
głosek k, u w wyrazach.
 Nauka piosenek i pląsów.
 Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych
dzieciom.

Tematy kompleksowe na miesiąc grudzień:
I. Świąteczne pocztówki
II. Zwierzęta zimą
III. Spotkanie przy wigilijnym stole
IV. Świąteczne zwyczaje