Zadania  wychowawczo – dydaktyczne na marzec 2018r dla grupy II „Krasnale”

 

Tematy kompleksowe:

  1. OZNAKI WIOSNY

– Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

– Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

– Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

– Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

– Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

– Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

– Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

  1. WSZYSTKO ROŚNIE

– Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

– Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

– Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

– Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

– Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

– Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 

  1. PRACOWITA WIOSNA

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

– Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

– Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

– Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

– Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

  1. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

– Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję

– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

– Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

– Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

 

JĘZYK ANGIELSKI MARZEC

GRUPA 5 LATKÓW

TEMAT: Weather. / Spring is coming! / Easter.

FUNKCJE
I UMIEJĘTNOŚCI
PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenek

uczestniczenie w grach
i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji
i umiejętności ruchowych
nazywanie zjawisk, przedmiotów oraz
nazywanie członków rodziny
nazywanie zjawisk pogodowych
rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny
poznanie słownictwa związanego z Wielkanocą
 

Weather
Sunny – sun
Rainy – rain
Storm
Clouds
Spring
Flower
Butterfly
Ladybug
Tree
Bee
Easter
Rabbit/bunny
Easter egg
Basket
Lamb
Happy Easter

Język utrwalany
(powtarzany)
Hello/ Bye-bye
Thank you
Colours
In the classroom
Shapes
Family

Weather
Sunny – sun
Rainy – rain
Storm
Clouds
Spring
Flower
Butterfly
Ladybug
Tree
Bee
Easter
Rabbit/bunny
Easter egg
Basket
Lamb
Happy Easter

Język utrwalany
(powtarzany)
Hello/ Bye-bye
Thank you
Show me the..
Listen and sing
This is..
Looak at the picture..
Colours / In the classroom
Shapes/ Family

Dzieci nauczą się nazywać zjawiska pogodowe.
Poznają słowa związane ze zwiastunami wiosny.
Dowiedzą się jakie są wielkanocne zwyczaje.