ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • Zabawa ruchowo – naśladowcza „Niedźwiadek” (śpiewamy na melodię mam chusteczkę)

Jedna łapka, druga łapka (podnoszą prawą, potem lewą rękę)
ja jestem niedźwiadek. (pokazują na siebie)
Trzecia łapka czwarta łapka (pokazują prawa, lewą nogę)
a to jest mój zadek. (klepią się po pupie)
Lubię miodek, kocham miodek (masują brzuszek prawą, lewą ręką)
Wybieram go pszczółkom (pokazują wybieranie miodu)
Jedną łapką, drugą łapką( podnoszą prawą, lewą rękę)
Albo piję rurką.(naśladują picie rurką).

 • Zabawa misiami przy piosence „Jadą, jadą misie”.
 • Zagadki słowne Sowy Przemądrzałej „Prawda czy fałsz” na podstawie krótkiej opowiastki „Z życia niedźwiedzi brunatnych”

Niedźwiedź brunatny żyje w Polsce i jest zwierzęciem chronionym. Jego pożywieniem są mchy , porosty , trawy , zioła, grzyby , owoce, nasiona, cebulki, żołędzie i buczyna.
Je też owady ślimaki i ryby. Niedźwiedź brunatny poluje również na zwierzęta leśne , ale jedynie w lipcu i w sierpniu. Wówczas to pozornie ociężałe zwierzę porusza się z błyskawiczną szybkością . Pod ciosami jego potężnych łap może zginąć nawet duże zwierzę takie jak jeleń czy łoś. Podczas zimowej drzemki w swoim legowisku zimowym, które nazywamy gawrą, samica rodzi 1-5 młodych. Małe niedźwiadki
ważą około 1 kilograma i mierzą 25 cm . Początkowo są bardzo bezradne , pozostają z matką do 3 roku życia. Niedźwiedzie zapadają w sen zimowy, do którego przygotowują się już w lecie .Jedzą wtedy bardzo dużo., robiąc się coraz grubsze. Swoją gawrę do spania przygotowują bardzo starannie . Jamę w ziemi , spróchniałe pnie drzew lub jaskinię wyścielają liśćmi, gałązkami, mchem i nie opuszczają aż do wiosny. Niedźwiedź brunatny ma doskonały słuch i węch, doskonale wspina się po drzewach. Ma małe oczy i słabo widzi. Głos niedźwiedzia to mruczenie, które wyraża zadowolenie, pomruk oznacza zaniepokojenie lub zaskoczenie, zaś głośny ryk oznacza ból lub gniew.

 • ZABAWA PRAWDA /FAŁSZ – zabawa dydaktyczna utrwalająca informacje o misiach – niedźwiedziach
  niedźwiedzie brunatne zapadają w sen zimowy P/F
  niedźwiedzie śpią w gawrze , czyli w legowisku zimowym P/F
  legowisko może być wysoko na niebie P/F
  zimą budzą się kilka razy P/F
  wiosną są bardzo głodne P/F
  misiami po urodzeniu opiekuje się ich mama P/F
  niedźwiedzie są wszystkożerne P/F
  słabo słyszą P/F
  słabo widzą P/F
  mają mocne pazury P/F
  Zadowolony niedźwiedź mruczy P/F
  Zagniewany niedźwiedź syczy P/F
 • „Które urodziny obchodzi miś pluszowy?”- poznanie „Historii pluszowego misia.”

Historia pluszowego misia rozpoczęła się w roku 1902, ponad 100 lat temu.
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wtedy to pan Theodore Roosevelt, który pełnił funkcję prezydenta wybrał się ze swoimi przyjaciółmi na polowanie.
Myśliwi w trakcie polowania ustrzelili niedźwiedzicę . Okazało się , że w gawrze pozostał jej mały synek – niedźwiadek, którego myśliwi także chcieli zabić. Sprzeciwił się temu pan prezydent i w ten sposób uratował życie małego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był pan Clifford Berryman, dziennikarz waszyngtońskiej gazety. Uwiecznił on tę historię na rysunku i razem z artykułem umieścił w swojej gazecie. Czytelnikiem gazety okazał się Morris Michton, właściciel sklepu z zabawkami. Po przeczytaniu historii o uratowanym małym niedźwiadku wpadł na pomysł wykonania kilku zabawek przedstawiających misia. Był ciekawy czy taka zabawka spodoba się dzieciom. Jak się okazało pluszowe misie pana Michtona stały się wielkim przebojem i świetnie się sprzedawały. Producent zwrócił się z prośbą do pana prezydenta o pozwolenie nadania pluszowym misiom jego imienia – Teddy. I pod takim imieniem znają go dzieci do dziś na całym świecie

 • Zabawy muzycznne

 „Jadą, jadą misie” – zabawa z misiami połączona z pokazywaniem treści piosenki
„Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ze śpiewem w kole
„Pluszowy miś” – misiowy pociąg do piosenki
„Misiowe swawole” – taniec z przerwą taneczną na stop w piosence
„Bańkę łap – zabawa z bańkami 2 razy taniec
„Kaczuszki” – zabawa w kole do piosenki
„Tańcz, tańcz, tańcz”- swobodny taniec

TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „WARSZAWSKIE ŚWIĘTO DRZEWA – MILION DRZEW DLA WARSZAWY”  – projekt realizowany w październiku 2020
 • „JA I MOJA GRUPA” – projekt realizowany raz w tygodniu / piątek/ w październiku i listopadzie 2020
 • „ANGIELSKI KOT EDUKACYJNY” – projekt realizowany w marcu 2021
 • „WODA” – projekt realizowany w kwietniu 2021
 • „KODOWANIE” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021
 • „DRZEWA” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 • LISTOPAD
 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • Wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm; 
 • Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych; 
 • Budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • Poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.;
 • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; 
 • Rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi poprawnej stylistycznie; 
 • Przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • Rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w KDS;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji;
 • Rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

Nauka języka angielskiego:

 • HALLOWEEN 

Piosenki : Knock Knock, Trick Or Treat? | Halloween Song, 10 Monsters in the Bed, Kids vocabulary – Halloween, Halloween Stomp song, Go Away!, Hello, My Friends | Trick-Or-Treating Song
Słownictwo: monster, ghost, cowboy, pirate, witch, skeleton, spider, vampire, wizard, mummy,

 • BODY PARTS

Piosenki: body Song – Educational Children Song, My Body” by ABCmouse.com, „Head, Shoulders, Knees, and Toes”, You’ve Got Eyes, Body Parts Song for Kids, Parts Of The Face Song
Słownictwo: ears, mouth, shoulders, hands, fingers, legs, elbow, cheek, nose, hair, teeth, knees, toes, feet, chin

 • AUTUMN

Piosenki: „The Four Seasons” by ABCmouse, AUTUMN song for children, Five Little Pumpkins | Pumpkin Song, Seasons Song for Kids Autumn Leaves are Falling Down
Słownictwo: Leaves, Autumn, Spring, Summer, Winter, Pumpkin,, umbrella, apple, tree, squirrel, fox, hat, owl, rabbit

 • FAMILY AND COUNTING

Piosenki: „Count to Ten”, Family Members Song, Finger Family Song, Ten In The Bed | Super Simple Songs, 10 Little Dinosaurs, Finger Family – Cat Family
Słownictwo: Daddy, Mammy, Father, mother, sister, brother, baby, grandmother, grandfather, one, two, free, four, five six, seven, eight, nine, ten little dinosaurus,

 • DODATKOWO

Piosenki: Simon says song, The Hokey Pokey Shake, Wheels on the Bus, We All Fall Down
Zwroty: apples in the basket, yellow, brown, orange red leaves, pimpkins in the box, , the trees are brown, it,s Autumn, Happy Halloween, the clouds are grey, let’s run, let’s jump, let’s turn around, let’s sind down, swim, This is me, these are your cheeks, eyes, ears, this is your nose, mouth, head, hands, one more time.

 • PAŹDZIERNIK
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie;
 • Swobodne wypowiadanie się na różne tematy;
 • Kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania;
 • Budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla człowieka, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody;
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, śpiewanie piosenek;
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej;
 • Rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • Rozwijanie kreatywności podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych i słownych;
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie współpracy w grupie, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, panowanie nad trudnymi emocjami;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy, rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac;
 • Zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie – wygląd osoby i miejsca zabawy.
Nauka języka angielskiego:
 
 • DOMESTIC ANIMALS

Piosenki : I have a pet, Farmer animals song, Old  Macdonald had a farm, Farmer Falsh Cards

Słownictwo: dog, bird, mouse, cat, gorilla, elephant, giraffe, fish , hamster

 • FRUIT

Piosenki: Fruits song, pictures with Fruit

Słownictwo: apple, peach, pear, grapes, watermelon, banana, orange, strawberry, pineapple kiwi

 • VEGETABLE

Piosenki: Vegetable song, Pictures with Vegetables

Słownictwo: cucumber, carrot, , lettuce, broccoli, tomato, bean, beetroot, potato, celery, spinach

 • EMOTIONS

Piosenki: If you happy clap your hands, How are you, Can you make a happy face

Słownictwo: sad, happy, sleepy, sad, wonderfull, not so good, great

 Dodatkowo piosenki ruchowe :  The Hokey Pokeys,   Pinnochio, 5 little monkeys, Hello, Hello, Monkey banana, You’ve got eyes, The Bath Song, How many fingers

Zwroty: left, right, turn around, clap your hands, show me a body parts, przeliczanie w zakresie 10 to 20

 • WRZESIEŃ
 • Wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie:

– stosowanie zwrotów grzecznościowych,

-rozwiązywanie konfliktów,właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach,

-kulturalne mówienie o swoich potrzebach,

-spokojne oczekiwanie na swoją kolej,

-podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • Ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • Nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • Poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • Uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy:

-poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);

-poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);

 • Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych:

-rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • Rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim:

-rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Nauka języka angielskiego:

 • HAPPY SONGS

Piosenki: Follow me, The Hokey Pokey Shake, One little finger, Pinnochio

Słownictwo: around, clap your hands, finger, left arm, right arm, left leg, right leg, turn around, one foot in, two feet in, out, stand up, sit down, sing a song, be quite, one hand, two hands

 • WE COUNT

Piosenki: How many fingers? , Count and Move, Counting Bananas, One Potato Two Potatoes, 5 Little monkeys

Słownictwo: one, two, free, f

our, five, six, seven, eight, nine ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fivteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

 • FOREST ANIMALS

Piosenki: Angielskie słówka w obrazkach, Bear, Walking In The Forest, Forest Dance, Forest Animals Video for Children, Forest Animals Video for Kids

Słownictwo: fox, wolf, Bear, Boar, Roe, hedgehog, squirell, deer, snail, owl, rabbit,

 • WEATHER

Piosenki: Season song, Weather song for kids, What’s The Weather Like Today, Kids vocabulary; Four Seasons

Słownictwo: Summer, Spring, Autumn, Winter, cloudy, Sun, Rain, Snow, Wind, it’s a windy, it’s a cloudy, it’s a snowy, it’s a sunny