Jeśli Twoje dziecko w wieku 6 miesięcy nie gaworzy.

Jeśli około roku nie mówi prostych słów, np. mama, tata, baba.

Jeśli około 2 roku życia nie wypowiada prostych zdań, np. mama daj

Jeśli około 3 roku życia Twoje dziecko mówi mało, lub mówi niezrozumiale dla otoczenia.

Jeśli około 4 roku życia nie wymawia głosek s, z, c, dz.

Jeśli około 5 roku życia nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż.

Jeśli między 5 a 6 rokiem życia nie wymawia głoski r.

Jeśli mając 6 lat Twoje dziecko nie wymawia poprawnie wszystkich głosek języka polskiego.

Powinieneś udać się do logopedy niezależnie od wieku dziecka jeśli zaobserwujesz takie objawy jak:

  • Brak kontaktu wzrokowego.

  • Często otwarta buzia.

  • Język wysunięty z buzi podczas mówienia.

  • Mowa niepłynna.

  • Mowa nieadekwatna do wieku, deformacje głosek.

Kiedy wybrać się z dzieckiem do logopedy?