PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W GABINECIE LOGOPEDYCZNYM W ZWIĄZKU Z COVID-19

  1. Logopeda pracuje w przyłbicy oraz w fartuchu. Przed zajęciami dezynfekuje ręce.
  2. Dzieci przed rozpoczęciem zajęć myją ręce.
  3. Pomoce logopedyczne są zalaminowane oraz dezynfekowane po każdym spotkaniu terapeutycznym z dzieckiem.
  4. Blat stolika, krzesła, klamki, będą systematycznie dezynfekowane przez logopedę.
  5. Po każdych zajęciach gabinet będzie wietrzony.
  6. Dziecko na zajęcia przynosi w swoim piórniku podstawowe przybory (kilka kredek, ołówek, klej, nożyczki).
  7. Dla bezpieczeństwa innych dzieci oraz specjalisty, w terapii logopedycznej nie będą uczestniczyły dzieci, które wykazują objawy typowe dla zakażenia SARS-COV-2.
  8. Preferowane jest, aby na spotkanie z logopedą przychodził tylko jeden rodzic/opiekun dziecka. Spotkanie odbywa się w maseczkach lub przyłbicy, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Przed wejściem do gabinetu rodzic dezynfekuje ręce.
Procedury