Rozwój mowy u dzieci

TRZYLATEK
 Rozumie to, co do niego mówimy i spełnia proste polecenia,
 Pytany podaje swoje imię,
 Próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji,
 Wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo
 Zadaje pytania (nie zawsze jasno sprecyzowane),
 Powinien wymawiać prawidłowo: wszystkie samogłoski (nosowe "ą" mogą być
wymawiane jako „om”), spółgłoski p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, ch, j, ł.
Głoski sz, ż, cz, dz oraz s, z, c, dz mogą być wymawiane jako ś, ź, ć, dź,
a głoska r jak l.

CZTEROLATEK
 Rozumie i wykonuje nasze polecenia,
 Pytany odpowiada, co robi. Odpowiada na pytania (dlaczego?),
 Zadaje bardzo dużo pytań (po co?, jakie?, dlaczego?)
 Stosuje neologizmy dziecięce, gdy nie zna lub nie pamięta nazwy przedmiotu czy
zjawiska (np. ucholog – lekarz od uszu)
 Powinien wymawiać; s, z, c, dz, (twardo, z zamkniętymi ustami); głoski sz, ż, cz, dż,
mogą być wymawiane jako s, z, c, dz, a głoska r jako l.

PIĘCIOLATEK
 Stosuje wypowiedzi wielozdaniowe, opowiada zdarzenia, opisuje przedmioty i ich
zastosowanie,
 Uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe,
 Potrafi wyjaśnić znaczenie słów
 Może wymawiać jeszcze r jako l, a sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz, ale często pojawia się
prawidłowe lub hiperpoprawne brzmienie, np. „rarka” zamiast lalka, „szok” zamiast
sok.

SZEŚCIOLATEK
 Swobodnie posługuje się mową, świadomie używa jej do przekazywania swojej
wiedzy, emocji,
 W sposób naturalny porozumiewa się z rówieśnikami i dorosłymi,
 Powinien prawidłowo wszystkie głoski.

Źródło: www.raabe.com.pl

Rozwój mowy u dzieci