ZADANIA LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU

Logopeda to specjalista zajmujący się nie tylko terapią wad wymowy, ale też stymulacją jej rozwoju czy profilaktyką (czyli wszelkie działania mające na celu zapobieganie powstawania wad wymowy).

Główne zadania logopedy w przedszkolu:

  1. Przeprowadzanie tak zwanych badań przesiewowych, czyli wstępnych ustaleń poziomu mowy dzieci.
  2. Diagnozowanie logopedyczne.
  3. Przeprowadzenie terapii logopedycznej.
  4. Podejmowanie działań profilaktycznych.
  5. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Głównym celem zajęć logopedycznych jest:

  1. Profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy.
  2. Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.
  3. Terapia powstałych już wad oraz zaburzeń.

Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko dojrzeje i problem zniknie. Na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów trudniejsze.

Zadania logopedy