Maria Kornet – nauczyciel mianowany
W naszym przedszkolu pracuję już wiele, wiele lat i nie wyobrażam sobie innego miejsca pracy.

W ciągu minionego okresu czasu przygotowałam do podjęcia nauki w szkole kilka roczników przedszkolaków.

Dziś moi wychowankowie przychodzą zapisywać własne dzieci do „swojego” przedszkola.

Aktywnie uczestniczę w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wyniesiona z nich wiedza i nabyte umiejętności ułatwiają kontakt z dziećmi, pozwalają na poszerzenie warsztatu pracy, łatwiejsze osiągnięcie zaplanowanych celów. Zainteresowania sportowe i literackie świetnie wpisują się w sposób prowadzonych przeze mnie zabaw i zajęć.

Inni o Pani Marysi : „Pani Marysia ma dobry kontakt ze swoimi wychowankami. Martwi się ich smutkami, cieszy z radości. Chętnie spełnia prośby typu „pobawmy się w coś…” Jednakże nie zaniedbuje realizacji programu dydaktycznego rozumiejąc, że wpojona dziecku przedszkolnemu wiedza i wykształcone umiejętności ułatwią start szkolny i pokonanie dalszej drogi życiowej.”