TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” – projekt realizowany od 10.09.2020 do 31.05.2021
 • „STRAŻAK” – projekt realizowany w październiku 2020
 • „WARSZAWA MOJE MIASTO” – projekt realizowany w kwietniu 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • MAJ

Realizowane cele

 • Poznanie wartości „mądrość”
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi
 • Budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy
 • Poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy
 • Poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki
 • Poznanie zawodu: pisarz, poeta, autor, ilustrator
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni
 • Zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki
 • Poznanie różnych książek z nutami
 • Rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk
 • Kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac
 • Poznanie różnych rodzajów książek
 • Kształcenie słownika czynnego dzieci
 • Budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach
 • Poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy
 • Poznanie roli księgarni
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych
 • Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości
 • Rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju
 • Budzenie zainteresowania muzyką
 • Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia
 • Zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem
 • Poznanie roli i wartości rodziny
 • Rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach
 • Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • Poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji
 • Poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków
 • Ukazanie piękna bycia częścią rodziny
 • Ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie
 • Poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim
 • Rozwijanie umiejętności językowych dzieci
 • Zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw
 • Rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego
 • Kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej N.
 • Rozwijanie poczucia estetyki u dzieci.

Codzienne aktywności

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • Zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zachęcanie do wspólnych zabaw, obserwacje przyrodnicze
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające

Nauka języka angielskiego

 • Idziemy do ZOO” – tydzień 1

Poznanie nazw zwierząt: aligator, królik, słoń, kangur, krokodyl, tygrys, małpa, hipopotam, wąż, żyrafa, zebra, lew, ryk, drapanie

Zabawy słuchowe, dźwięko – naśladowcze i pantomimiczne: rozpoznawanie i naśladowanie głosu zwierząt, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt.

Zabawa z kartami ruchowymi i gra „Pamięć”.

Zadawanie pytania: Czy potrafisz klaskać, fruwać, tupać, pływać, tańczyć, śpiewać.

Wypowiedzi: Tak potrafię. Nie, nie potrafię.

 • „Proszę, dziękuję. Przepraszam” – tydzień 2

Poznanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Stosowanie ich w konkretnych sytuacjach. Oglądanie filmu edukacyjnego z sytuacjami, w których stosowane są zwroty grzecznościowe. Słuchanie opowiadania z książki „Proszę, dziękuję”

Poszerzenie słownika o nazwy emocji: zaskoczenie, zdenerwowanie, ekscytacja. Naśladowanie mimiki, wyszukiwanie odpowiednich obrazków.

 • „Dzień Matki” – tydzień 3

Nauka słów piosenki i wspólne i indywidualne jej śpiewanie.

Rozumienie słów piosenki i staranne ich odtwarzanie:

Mamusiu,Ty kochasz mnie, Ty przytulasz mnie, Ty pomagasz mi. Kocham Cię mamusiu, Szczęśliwego Dnia Matki.

Słuchanie i oglądanie ilustracji z książki „Dlaczego kocham moją mamusię”

Nazywanie zwierząt na ilustracjach.

Rozumienie zdań typu Kocham moją mamę ponieważ trzyma mnie za rękę, prowadzi w ładne miejsca, bawi się ze mną, usypia mnie. Opowiadanie ilustracji ( w języku polskim).

 • „Dzień Ojca” – tydzień 4

Nauka słów piosenki i wspólne i indywidualne jej śpiewanie.

Kocham mojego tatusia, tak jest. Oto jest całus i przytulas dla Ciebie. Dziękuję za wszystko co robisz. Szczęśliwego Dnia Ojca. Kocham Cię .

Słuchanie i oglądanie ilustracji z książki „Dlaczego kocham mojego tatusia”

Rozumienie zdań typu Kocham mojego tatusia ponieważ on jest duży i silny, naprawia rzeczy, jest moim najlepszym przyjacielem. Opowiadanie ilustracji (w języku polskim).

Do zabawy piosenki: „Idziemy do Zoo”, „Piosenka o zwierzętach”