ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • Przez cały dzień
 •  

„O misiu, który szukał przyjaciela” Danuta Parlak – słuchanie w odcinkach książki.

„Pluszowy miś”/”Teddy bear” – nauka piosenek oraz zabawy taneczne przy nich.

 • Rano
 •  

„Misie” – zabawa integracyjna, dzieci – misie wykonują podane zadania kiedy muzyka się zatrzyma

„Historia pluszowego misia” – zapoznanie dzieci z prawdziwą historią powstania zabawki Misia;

„Co to za Miś, z jakiej bajki jestem?” – zagadki na podstawie ilustracji misiów z różnych

„Quiz o misiach” – burza mózgów;

„Układamy misia” – zabawa plastyczna, dzieci układają misie z papierowych kółek różnej wielkości, następnie naklejają na kartkę, tak żeby powstała postać misia;

„Jestem mały misio” – opowieść ruchowa z rymowanką; „Miś” – dla chętnych dzieci w czasie wolnym opowiadanie o swoim misiu, dorysowywanie misiowi brakujących elementów, łączenie  w całość misiowej ilustracji.

 • Po południu
 •  

„Dzień pluszowego misia” – zajęcia kodowanie na dywanie;

„Kubuś Puchatek” – poznajemy Kubusia Puchatka i jego przyjaciół;

„Owocowe przyjęcie” – gra planszowa w zespołach. Każdy zespół otrzymuje listę owoców. Zadanie polega na tym aby wspólnie zebrać wszystkie owoce z karty (plaster: jabłka/kiwi/pomarańczy, 3 plasterki banana, 3 borówki). Układanie z plasterków owoców portretu misia zgodnie ze wzorem.

TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” – projekt realizowany od 10.09.2020 do 31.05.2021
 • „STRAŻAK” – projekt realizowany w październiku 2020
 • „WARSZAWA MOJE MIASTO” – projekt realizowany w kwietniu 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 • LISTOPAD

Omawiane kręgi tematyczne:

 • Nasza mała ojczyzna;
 • Mój dom – Polska;
 • Moje hobby;
 • Ulubione zajęcia.

Realizowane cele:

 • Poznanie i usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Zachęcanie do szanowania odmienności innych;
 • Poznanie różnych rodzajów domów;
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej;
 • Poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”;
 • Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania;
 • Poznanie dźwięków o różnej wysokości;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej;
 • Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi, wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej;
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych;
 • Poznanie nazwy stolicy Polski, polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny;
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo – ruchowej;
 • Prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń, rozwijanie logicznego myślenia;
 • Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody;
 • Doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej;
 • Rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu;
 • Poznanie i poszerzanie wiedzy na temat wartości „kreatywność”;
 • Rozwijanie wyobraźni;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • Poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem, poznanie wybranych wiadomości na temat kotów, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1 – 4;
 • Kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu;
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw;
 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań;
 • Kształtowanie twórczej, aktywnej postawy;
 • Rozwijanie motoryki małej;
 • Zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne;
 • Poznanie cech wiatru;
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej;
 • Zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy;
 • Poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno – plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Codzienne aktywności:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy;
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie;
 • Zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia;
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych;
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zachęcanie do wspólnych zabaw, obserwacje przyrodnicze;
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające.

Nauka języka angielskiego:

 • SŁOWNICTWO

Flag high white, low red, Poland, Warsaw

Toys: doll, teddy bear, kite, bike, train, ball

Vehicles: car, boat, airplane, riding, rowing, flaying, fast, slow

Weather: sun, sunny, shinning, rain, raindrop, wind, blow, silence

Instruments: piano, guitar, drum

Filings: happy, sad, scared, angry,

Pets: cat, mice, dog, dialog: do you have, Yes I do. No, I don’t.

 • PIOSENKI

Can you make

Can you make a happy face?

Happy face? Happy face?

Can you make a happy face? Jack-o’-lantern.

Can you make an angry face?

Angry face? Angry face?

Can you make an angry face? Jack-o’-lantern.

Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.

Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.

Can you make a scared face?

Scared face? Scared face?

Can you make a scared face?

Jack-o’-lantern.

Can you make a sad face?

Sad face? Sad face?

Can you make a sad face?

Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.

Can you make a happy face?

Happy face? Happy face?

I can make a happy face.

Jack-oooooooooooooooooooo’-lantern!

Do you have any Pets?


Do you have pets?

Yes, I do. I have a dog.

Do you have pets?

No, I don’t. No, I don’t.

Do you have pets?

Yes, I do. I have a cat.

Do you have pets? No, I don’t.

No, I don’t.

Do you have pets?

Yes, I do. I have a dog.

Do you have pets?

No, I don’t. No, I don’t.

Do you have pets?

Yes, I do. I have a cat.

Do you have pets?

No, I don’t. No, I don’t.


Teddy bear

Teddy bear, teddy bear, turn around,
Teddy bear, teddy bear, touch the ground,
Teddy bear, teddy bear, reach up high,
Teddy bear, teddy bear, touch the sky,
Teddy bear, teddy bear, bend down low,
Teddy bear, teddy bear, touch your toes,
Teddy bear, teddy bear, go to bed,
Teddy bear, teddy bear, rest your head,
Teddy bear, teddy bear, turn out the lights,
Teddy bear, teddy bear, say „good night”.

Toys, toys, toys

Toys, toys, toys, toys, toys, toys, toys.

This is my big red kite.

Big red kite, big red kite.

This is my big red kite.

I love toys.

Toys, toys, toys, toys, toys, toys, toys.

This is my big blue bike.

My big blue bike.

My big blue bike.

This is my big blue bike.

I love toys.

Toys, toys, toys, toys, toys, toys, toys.

This is my big green train.

My big green train.

My big green train.

This is my big green train.

I love toys.

Toys, toys, toys, toys, toys, toys, toys.

Do zabawy

Simon Says

Simon says jump!

Simon says touch your toes!

Simon says stomp your feet!

Wiggle your ears! Did you wiggle your ears? I didn’t say Simon Says.

Simons says hop like a frog!

Simons says shout hurrah!

Simon says slap your knees!

Roll your eyes! Did you roll your eyes? I didn’t say Simon Says.

Simons says fly like a plane!

Simons says moo like a cow!

Simon says wiggle your fingers!

Touch your nose! Did you touch your nose?

I didn’t say Simon Says.

The Parachute Dance

Everybody walk.

Everybody stop.

Everybody run!

Everybody stop.

Put your hands up.

Put your hands down.

Put your hands up.

Put your hands down.

Everybody jump.

Everybody jump. Stop.

Everybody walk.

Everybody stop!

Everybody run.

Everybody stop.

Put your hands up.

Put your hands down.

Put your hands up.

Put your hands down.

Everybody jump.

Everybody jump. Stop.

Everybody walk.

Everybody stop.

Every run! Everybody stop.

Put your hands up.

Put your hands down.

Put your hands up.

Put your hands down.

Everybody jump. Everybody jump. Stop.

Driving in my car

Driving in my car. Vroom vroom vroom.

Driving in my car. Vroom vroom vroom.

Driving very fast. Vroom vroom vroom.

Driving very slow. Vroom vroom vroom.

I like driving. Driving in my car.

Riding on my bike. Pedal pedal pedal.

Riding on my bike. Pedal pedal pedal.

Riding very fast Pedal pedal pedal.

Riding very slow Pedal pedal pedal.

I like riding, Riding on my bike

Rowing in my boat, Splash splash splash,

Rowing in my boat, Splash splash splash,

Rowing very fast Splash splash splash,

Rowing very slow. Splash splash splash.

I like rowing. Rowing in my boat.

Riding on my train. Choo, choo, choo.

Riding on my train. Choo, choo, choo.

Riding very fast. Choo, choo, choo.

Riding very slow. Choo, choo, choo.

I like riding. Riding on my train.

Flying in my airplane. Whoosh whoosh.

Flying in my airplane. Whoosh whoosh.

Flying very high. Whoosh whoosh.

Flying very low. Whoosh whoosh.

I like flying. Flying in my airplane.

 • PAŹDZIERNIK

Projekt Będę strażakiem:

 • Rozwijanie sprawności w zakresie ubierania się i rozbierania z odzieży wierzchniej;
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania zachowań bezpiecznych i zagrażających bezpieczeństwu na ilustracjach, opowiadaniach, w sytuacjach z życia codziennego. Rozumienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 • Ćwiczenia w szybkim ustawianiu się na zbiórkę w rzędzie, marsz w szyku jeden za drugim;
 • Ćwiczenia zręczności, drobnych ruchów dłoni: zakręcanie, odkręcanie zakrętki;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej;
 • Poznanie części ubrania i wyposażenia strażaka;
 • Nauka zachowania w sytuacji ewakuacji (alarmu pożarowego);
 • Nauka telefonu do straży pożarnej i ćwiczenia w rozmowie z dyżurnym straży pożarnej. Nauka numeru i nazwy przedszkola;
 • Nauka nazw sprzętu strażackiego w języku polskim i angielskim;
 • Słuchanie opowiadań o strażakach (Strażak Lulek, Strażak Sam, Paw Patrol, Pali się), rozmowa na ich temat;
 • Omawianie historyjki obrazkowej Na ratunek;
 • Nauka piosenek Strażak, Hurry, hurry fire track;
 • Prace plastyczne: Strażak, Straż pożarna w akcji;
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw.

Jesienna przyroda:

 • Poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozwijanie sprawności pracy narządów mowy;
 • Rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości);
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • Poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy (wiewiórka, niedźwiedź, jeż, ptaki odlatujące);
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów;
 • Zabawy z kodowaniem, zaprowadź wiewiórkę do dziupli, Pomagamy wiewiórce zbierać orzeszki;
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, w kierunkach w przestrzeni, na planszy;
 • Nauka wiersza i piosenki „Jeżyk”;
 • Rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 • Wzbogacanie doświadczeń sensorycznych;
 • Motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń;
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Koszyk pani jesieni:

 • Poznanie nowej wartości „uprzejmości”;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
 • Zachęcanie do bycia uprzejmym w relacjach koleżeńskich, rodzinnych i ogólnoludzkich;
 • Poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie oraz egzotycznych;
 • Poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa);
 • Wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu;
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy;
 • Ćwiczenia w dynamice wokalnej: szept, umiarkowanie głośno, głośno;
 • Kształtowanie poczucia rytmu;
 • Wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego;
 • Poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych;
 • Poszerzanie doświadczeń kulinarnych (mus jabłkowy);
 • Pełnienie jednodniowych dyżurów przy stołach.

Skarby jesieni:

 • Poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości;
 • Rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość);
 • Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią;
 • Pozwijanie poczucia jedności grupy;
 • Poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • Uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin;
 • Poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony);
 • Tworzenie zasad i gra w grę planszową;
 • Zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw;
 • Poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania;
 • Porównywanie wielkości: długość, szeregowanie w porządku wzrastającym 4 elementów;
 • Zabawy wokalne i intonacyjne;
 • Malowanie farbami akwarelowymi.

Nauka języka angielskiego:

 • SŁOWNICTWO

Kierunki w przestrzeni: forwart, back, left, right podczas zabaw ruchowych i ze śpiewem.

Animals: squirrel, mouse, hedgehog, deer, grey, paw, tail, bushy

Fruits: orange, strawberry, grapes, lemon, watermelon

Vgetables: potato, anion, carrot, tomato, cucumber

 • PIOSENKI

Harry drive

Hurry Hurry drive the fire truck

Hurry Hurry drive the fire truck

Hurry Hurry drive the fire truck

Hurry Hurry drive the fire truck

Ding ding ding ding ding

Turn the corner

Hurry Hurry turn the corner

Hurry Hurry turn the corner

Hurry Hurry turn the corner

Ding ding ding ding ding

Climb the ladder

Hurry Hurry climb the ladder

Hurry Hurry climb the ladder

Hurry Hurry climb the ladder

Ding ding ding ding ding

Get the hose

Hurry Hurry squirt the water

Hurry Hurry squirt the water

Hurry Hurry squirt the water

Ding ding ding ding ding

Back to the station

Slowly Slowly back to the station

Slowly Slowly back to the station

Slowly Slowly back to the station

Ding ding ding ding ding.

Gray squirrel

Gray squirrel, gray squirrel

Shake your bushy tail.

Gray squirrel, gray squirrel

Shake your bushy tail.

Wrinkle up your little nose,

Put a nut between your toes.

Gray squirrel, gray squirrel …

Five little fruits

Five little fruits jumping on the bed

Apple fell off and bumped his head

banana called the doctor

and the doctor said

No more fruits jumping on the bed!

Four little fruits jumping on the bed

banana fell off and bumped his head

Orange called the doctor and the doctor said

No more fruits jumping on the bed!

Three little fruits jumping on the bed

Orange fell off and bumped his head

Strawberry called the doctor and the doctor said

No more fruits jumping on the bed!

Two little fruits jumping on the bed

Strawberry fell off and bumped his head

grapes called the doctor and the doctor said

No more fruits jumping on the bed!

One little fruits jumping on the bed

grapes fell off and bumped his head

Apple called the doctor and the doctor said

No more fruits jumping on the bed!

Yummy fruits and vegetables

Yummy, Yummy, So Yummy!

Lemon and Tomato, I like it!

Yummy, Yummy, So Yummy!

Onion, Watermelon, I like it!

Yummy, Yummy, So Yummy!

Apple and Banana, I like it!

Yummy, Yummy, So Yummy!

Grapes and Carrot, I like it!

Do zabawy:

One potato

One potato Two potatoes Three potatoes Four Five potatoes Six potatoes Seven potatoes More

Kids Yoga with Bari Koral: Clap it!

Singing in the rain
Singing in the rain. We’re singing in the rain.

What a wonderful feeling. We’re thumbs up

Cheecha cha cha cheecha cha cha cheech cha cha. Now sway.

Singing in the rain. We’re singing in the rain.

What a wonderful feeling. We’re thumbs up, shoulders back….

Cheecha cha cha cheecha cha cha cheech cha cha. Now sway.

Singing in the rain. We’re singing in the rain. What a wonderful feeling.

We’re thumbs up, shoulders back, knees together…

Cheecha cha cha cheecha cha cha cheech cha cha. Now sway.

Singing in the rain. We’re singing in the rain.

What a wonderful feeling. We’re thumbs up, shoulders back, knees together, bottoms out…

Cheecha cha cha cheecha cha cha cheech cha cha. Now sway.

Singing in the rain. We’re singing in the rain. What a wonderful feeling. We’re thumbs up, shoulders back, knees together, bottoms out, tongues out…

Cheecha cha cha cheecha cha cha cheech cha cha. Now sway.

Singing in the rain. We’re singing in the rain. What a wonderful feeling.

We’re thumbs up, shoulders back, knees together, bottoms out, tongues out, eyes closed.

Cheecha cha cha cheecha cha cha cheech cha cha. Now sway.

 

 • WRZESIEŃ

W przedszkolu:

 • Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół; kształtowanie postawy przyjacielskiej; budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy;
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; motywowanie do samodzielnych doświadczeń;
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy; motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami;
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych; kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie;
 • Poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej; wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności.

Nasze przedszkole:

 • Poznanie wartości przyjaźni; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie; zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami;
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu;
 • Poznanie roli pracowników przedszkola; rozwijanie kompetencji matematycznych: doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia; wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu;
 • Poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności fizycznej; wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie;
 • Dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej; rozwijanie zdolności teatralnych; integracja grupy, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Jestem bezpieczny:

 • Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości; kształtowanie pojęcia odwaga, rozwijanie komunikatywnej funkcji języka; wzmocnienie poczucia własnej wartości;
 • Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak); rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej u dzieci; wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań;
 • Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych; rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw; wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów;
 • Poznanie roli tempa w utworze muzycznym; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, rozwijanie sprawności fizycznej; uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego; poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły; rozwijanie wyobraźni; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca.

Pomocna dłoń:

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości, jaką jest odwaga; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań;
 • Utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112; poznanie wyglądu cyfr 1 i 2; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych; wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów;
 • Poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami; utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym; rozwijanie wrażliwości słuchowej i sprawności fizycznej; wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw;
 • Utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka; rozwijanie wyobraźni; poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.

Nauka języka angielskiego:

Piosenki: ‚Wash your hands’, ‚One little finger’, Follow me’, ‚Hello, how are you today’, Red light, green light’, ‚My favourite color is blue’, ‚Baby shark’, kids yoga: ‚Fly like butterfly’

Vocalbulary:

Greetings: good morning, good afrernoon, good evening, good night, nice to meet you, good bye, see you,

Toys: car, doll, teddy bear, ball, book, baloon

Colors: red, blue, orange, green, pink, purple, brown

Job: a fireman, a policeman, a doctor, a chef, a teacher

Emergency cars: police car, fire track, ambulance,

Autumn: fall, leaf, leaves are green, l

Zabawy: ‚Find something blue, red, white… ‚Go-Stop’, ‚How are you feeling today’, ‚Birds and cat’, ‚Cars’, ‚Go sleep – wake up’,

Stories: ‚The super duper rescue team’, ‚Do you want be my friend’, ‚Hurry, Hurry, Drive the Fire Truck’

Dialog: What is your name? My name is… Nice to meet you.

Lyrics

What’s Your Name?

Hello, hello, what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello, what’s your name? My name is Peter. Sally. Pirate Bob. Hello, Marty Moose.

What’s your name?

The Greetings Song

Good morning, good morning, good afrernoon,

Good evening, good evening, good night, good night.

Nice to meet you, nice to meet you too.

Good bye, good bye, see you.

Head, shoulders

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes,

knees and toes.

Let’s try it a little faster! …..

Five Finger Family jobs

Fireman finger, Fireman finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Policeman finger, Policeman finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Doctor finger, Doctor finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Chef finger, chef finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Orange, yellow, red and brown. red and brown.

Orange, yellow, red and brown. red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

And autumn leaves are twirling all around.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow red and brown, red and brown.

And autumn leaves are dancing in the breeze.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow red and brown, red and brown.

And autumn leaves are falling to the ground.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Do zabawy

Five little monkeys

Five little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Four little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed.

She fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Walk around the circle

Walk around the circle. Walk around the circle.

Walking walking. We all fall down.

Gallop. Gallop around the circle.

Gallop around the circle.

Galloping galloping. We all fall down.

Shh… Let’s tip toe.

Tiptoe around the circle. Tiptoe around the circle.

Tiptoe tiptoe. We all fall down. I

‚m so sleepy! Sleepy sleepy sleepy. I’m so sleepy.

Wake up, everybody!

Come on, we’re going to hop!

Hop around the circle. Hop around the circle.

Hopping hopping. We all fall down.

Let’s twirl! Twirl around the circle.

Twirl around the circle.

Twirling twirling. We all fall down.

Let’s hop AND twirl! Hop around the circle.

Twirl around the circle. Hopping, twirling. We all fall down.