TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” – projekt realizowany od 10.09.2020 do 31.05.2021
 • „STRAŻAK” – projekt realizowany w październiku 2020
 • „WARSZAWA MOJE MIASTO” – projekt realizowany w kwietniu 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • MARZEC

Omawiane kręgi tematyczne

 • Mali odkrywcy
 • Tajemnice świata
 • Nadchodzi wiosna
 • To już wiosna

Realizowane cele

 • poznanie nowej wartości „dociekliwość”
 • rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania
 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków
 • poznawanie części ciała i nazw wybranych organów
 • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu
 • wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów
 • poznanie wybranych dziecięcych piosenek, rozwijanie umiejętności wokalnych
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej
 • ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych
 • poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym
 • rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem
 • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny
 • poznanie właściwości magnesu
 • rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych
 • poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i fonacyjnych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej
 • integracja grupy rówieśniczej
 • poznanie wartości „szczerość”
 • kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich
 • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy
 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań
 • rozwijanie słownika czynnego
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji
 • poznanie cech marcowej pogody, uwrażliwienie na piękno przyrody
 • rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie
 • poznawanie różnych rodzajów muzyki, rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej
 • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny
 • rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk
 • wdrażanie do zgodnej współpracy
 • poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”
 • kształtowanie postaw moralnych
 • rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli
 • wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa
 • zachęcanie do prawdomówności
 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie pewności siebie
 • poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę
 • budowanie wiary we własne siły
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej

Codzienne aktywności

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy
 • wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zachęcanie do wspólnych zabaw, obserwacje przyrodnicze
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające