Programy:
Program wychowania przedszkolnego „ Kocham Przedszkole” wydawnictwo: WSiP
Autorki: Mirosława Anna Pleskota, Agnieszka Staszewska – Mieszek
Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych.
Treści zawarte w programie są zgodne z treściami edukacyjnymi i wychowawczymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 czerwca 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 895).
Cele kształcenia i wychowania w programie zostały przypisane do ośmiu obszarów działalności dziecka:
• Obszar 1: Jestem i działam z innymi
• Obszar 2: Żyję zdrowo i bezpiecznie
• Obszar 3: Działam w harmonii z przyrodą
• Obszar 4: Myślę i działam matematycznie
• Obszar 5: Mówię i rozumiem
• Obszar 6: Czytam i piszę
• Obszar 7: Jestem odbiorcą i twórcą
• Obszar 8: Żyję wśród innych kultur i narodowości
Program „Kocham przedszkole” ma na celu:
– indywidualne postrzeganie dziecka z własnymi potrzebami rozwojowymi, strategiami uczenia się
– uczenie się poprzez własną aktywność w trakcie podejmowania atrakcyjnych i różnorodnych zadań
– stwarzanie przez nauczyciela maksymalnie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji