Programy:
Program wychowania przedszkolnego „ Kocham Przedszkole” wydawnictwo: WSiP
Autorki: Mirosława Anna Pleskota, Agnieszka Staszewska – Mieszek
Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych.
Treści zawarte w programie są zgodne z treściami edukacyjnymi i wychowawczymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 czerwca 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 895).
Cele kształcenia i wychowania w programie zostały przypisane do ośmiu obszarów działalności dziecka:
• Obszar 1: Jestem i działam z innymi
• Obszar 2: Żyję zdrowo i bezpiecznie
• Obszar 3: Działam w harmonii z przyrodą
• Obszar 4: Myślę i działam matematycznie
• Obszar 5: Mówię i rozumiem
• Obszar 6: Czytam i piszę
• Obszar 7: Jestem odbiorcą i twórcą
• Obszar 8: Żyję wśród innych kultur i narodowości
Program „Kocham przedszkole” ma na celu:
– indywidualne postrzeganie dziecka z własnymi potrzebami rozwojowymi, strategiami uczenia się
– uczenie się poprzez własną aktywność w trakcie podejmowania atrakcyjnych i różnorodnych zadań
– stwarzanie przez nauczyciela maksymalnie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

1. Program Wychowania Przedszkolnego – Kocham Przedszkole, WSiP
2. Jestem zaradny, umiem pomóc sobie i innym – A. Łaszkiewicz, D. Sękowska, E. Wituszyńska
3. Przedszkolak w świecie wartości – J. Milewska, E. Wituszyńska
4.Pobawmy się w teatr – W. Krzywda
5. W magicznym świecie baśni – D. Sękowska
6. Program profilaktyczny – E. Wituszyńska
7. W świecie głosek i liter – Br. Rocławski
8. Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk- Kolczyńska
9. Program profilaktyki zaburzeń rozwoju mowy – Przedszkole 189 (Pobierz pdf)