Programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021

1.”PLANETA DZIECI” – program wychowania przedszkolnego realizowany we wszystkich grupach wiekowych
Omawia zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Cele kształcenia i wychowania w programie zostały przypisane do czterech obszarów działalności dziecka:
• Obszar 1: Fizyczny
• Obszar 2: Emocjonalny
• Obszar 3: Społeczny
• Obszar 4: Poznawczy

Program „Planeta Dzieci” ma na celu:

– wychowanie w duchu wartości
– nowoczesną odsłonę Metody Dobrego Startu
– atrakcyjne zabawy z kodowaniem,
– przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej pod adresem:

https://www.wsip.pl/planeta-dzieci-informacje-o-cyklu

2. „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE WARTOŚCI „ – program realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Celem programu jest: 

  • Kształtowanie systemu wartości i postaw dzieci 
  • Oparcie procesu wychowawczo – dydaktycznego na idei podmiotowości 
  • Budowanie poczucia przynależności lokalnej i narodowej 
  • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole przy aktywnym uczestnictwie rodziców w realizacji programu 

Wartości, o których mowa w w/w założeniach, to: 

Adaptacja/Aktywność/Altruizm/Asertywność/Dyscyplina/Empatia/Sprawiedliwość/Wrażliwość/Życzliwość