Informacje o obowiązujących w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie”opłatach :

1. Opłata za żywienie- wpłaty do dnia 15. każdego miesiąca
nr konta 96 1030 1508 0000 0005 5057 2087

2. Opłaty na Radę Rodziców- wpłaty do dnia 15. każdego miesiąca
nr konta 64 1540 1287 2001 0003 4487 0001 (Nowy numer od 01.2020)

*stawka za całodzienne wyżywienie w Przedszkolu nr 189 wynosi 10,00 zł

Pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny. Rodzice ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

Przedszkole nr 189 „Na Wierzbnie” czynne jest w godzinach 7.00- 17.00
Przyprowadzamy dzieci do godz.9.00
Nieobecność dziecka uprzejmie prosimy zgłaszać do godz.9.00