Informacje o obowiązujących w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie”opłatach :

1. Opłata za żywienie- wpłaty do dnia 15. każdego miesiąca
nr konta 96 1030 1508 0000 0005 5057 2087

2. Opłaty na Radę Rodziców- wpłaty do dnia 15. każdego miesiąca
nr konta 90 1500 1272 1212 7005 7931 0000

*stawka za całodzienne wyżywienie w Przedszkolu nr 189 wynosi 9,00 zł

Pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny. Rodzice ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

Przedszkole nr 189 „Na Wierzbnie” czynne jest w godzinach 7.00- 17.30
Przyprowadzamy dzieci do godz.9.00
Nieobecność dziecka uprzejmie prosimy zgłaszać do godz.9.00