Kierownik gospodarczy
Marzena Kosińska
kierownik@przedszkole189.com

Sekretariat
Bernadetta Lipka

Pracownicy Obsługi
Wiotetta Michalak
Sylwia Frączak
Barbara Markiewicz
Anita Wrochna
Barbara Stryjewska
Iwona Straus
Edyta Górska
Małgorzata Rusinowska

Kucharka
Agnieszka Kulesza
Pomoc kuchni
Paulina Pietras

Dozorcy
Dariusz Przygodzki
Marek Król