Kierownik gospodarczy:
Bernadetta Lipka
kierownik@przedszkole189.com

Sekretariat:

Ewa Bąkowska

Pracownicy Obsługi:
Wioletta Michalak
Sylwia Frączak
Barbara Stryjewska
Edyta Górska
Małgorzata Rusinowska

Kucharka:
Agnieszka Kulesza

Pomoc kuchni:
Paulina Pietras

Dozorcy:
Dariusz Przygodzki

Krystian Reinek