Kierownik gospodarczy
Marzena Kosińska
kierownik@przedszkole189.com

Sekretariat
Bernadetta Lipka

Pracownicy Obsługi
Adela Chwiszczuk
Wiotetta Michalak
Sylwia Frączak
Małgorzata Lesińska
Patrycja Papiewska
Barbara Markiewicz
Anita Wrochna

Kucharka
Beata Kosiorek
Pomoc kuchni
Paulina Pietras

Dozorcy
Dariusz Przygodzki
Marek Król