Kierownik gospodarczy
Marzena Kosińska
kierownik@przedszkole189.com

Sekretariat
Maria Kornet

Pracownicy Obsługi
Adela Chwiszczuk
Wiotetta Michalak
Sylwia Frączak
Małgorzata Lesińska

Kucharka
Beata Kosiorek
Pomoc kuchni
Izabela Tyblewska

Dozorcy
Adam Ignatowicz
Marek Król