Dyrektor

Joanna Waszczuk

 

Nauczycielki

Hanna Kępa

Wioletta Krzywda

Anna Łaszkiewicz

Jolanta Milewska

Dorota Sękowska

Joanna Bartosik

Monika Stryjewska

Sandra Jabłonowska

Anna Opałka – logopeda

 

Psycholog – z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

Kinga Skarbek

 

Zajęcia dodatkowe – Instruktorzy zatrudnieni przez Mokotowski Dom Kultury

Umuzykalnienie
Eliza Stawicka

Ceramika
Paweł Sochacki

Gimnastyka Korekcyjna
Maria Skoniecka

Tańce
Marcin Błażejewski