Dyrektor

Joanna Waszczuk

Nauczycielki

Hanna Kępa

Wioletta Krzywda

Anna Łaszkiewicz

Jolanta Milewska

Dorota Sękowska

Marlena Horosz

Agnieszka Głowacka

Katarzyna Wierzbicka

Alicja Pacześniak

Kinga Mogielska – logopeda

Psycholog – z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

Kinga Skarbek

Zajęcia dodatkowe – Instruktorzy zatrudnieni przez Mokotowski Dom Kultury

Umuzykalnienie
Eliza Stawicka

Ceramika
Paweł Sochacki

Gimnastyka Korekcyjna
Maria Skoniecka

Tańce
Marcin Błażejewski

Religia

o. Tomasz Żychowicz