Dyrektor

Joanna Waszczuk

Nauczycielki

Jolanta Milewska

Wioletta Krzywda

Anna Kopanska

Hanna Kępa

Dorota Sękowska

Marlena Horosz

Alicja Pacześniak

Krystyna Danielak

Logopeda: Justyna  Breza

Psycholog – z Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7

Lidia Kowalewska

Zajęcia dodatkowe: Instruktorzy zatrudnieni przez Mokotowski Dom Kultury

Umuzykalnienie:
Eliza Stawicka

Gimnastyka Korekcyjna:
Maria Skoniecka

Tańce:
Marcin Błażejewski

Religia:

o. Tomasz Żychowicz