Projekty realizowane w 2019/2020

 1. Rozkochajmy dzieci w książkach

Celem kampanii #rozkochajmydzieciwksiazkach jest szeroko pojęte upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodszych dzieci, które dopiero poznają świat literatury, jak i starszych, którym chcemy pokazać, że czytanie jest ciekawym sposobem na spędzanie czasu.

Kampania może być realizowana zarówno w grupach przedszkolnej, jak i na forum całego przedszkola. W przypadku czytających już dzieci należy przeczytać im jedynie fragment wybranego utworu lub kilku fragmentów (nie całość tekstu), tak by rozbudzić ciekawość słuchaczy i zmobilizować ich do samodzielnego sięgnięcia po resztę.

 1. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Problem z Głowy”

Program jest odpowiedzią na niestety wciąż aktualny problem, jakim jest wszawica w polskich przedszkolach i szkołach. Dotychczas edukacją objętych zostało ponad 2 000 000 dzieci w szkołach podstawowych w całej Polsce, głównie poprzez dostarczenie placówkom bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Są one nieocenione przy poprawianiu świadomości, z jak dużym problemem walczymy.

Trudno uwierzyć, ale wszawica to wciąż aktualny problem w XXI wieku. Pomimo tego, iż mówi się o niej znacznie mniej niż dawniej, to nadal atakuje równie często. Wszawica powraca regularnie, a mity krążące wokół niej niestety przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania. Często stanowi ona również temat tabu, o którym nie chcemy rozmawiać. Niewiele osób wie, że wszawica nie jest skutkiem braku higieny czy złej sytuacji materialnej rodziny. Zarazić może się nią każdy.

Dlatego też, przystąpiliśmy do VII już edycji tego programu, którego niezmiennym celem  jest przekazywanie prawidłowych zasad profilaktycznych rodzicom i dzieciom.

 1. „Akademia UDT dla Dzieci”.

Program edukacyjny „Akademia UDT dla dzieci” ma na celu propagowanie kultury technicznej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

W przedszkolach i szkołach inspektorzy prowadzą pogadanki z dziećmi na temat kultury technicznej i bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych.

Edukacja poprzez zabawę gwarantuje aktywny udział dzieci w zajęciach.

 

 1. „Dzieciaki mleczaki”

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt Polskiej Izby Mleka, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.

Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.

Chcemy w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich wiedzę na temat zawartych w mleku wartości odżywczych.

 1. Akademia „Guliwera”

To projekt mający na celu łączenie sztuki z edukacją, czyli oglądanie przedstawień teatralnych w warszawskim Teatrze „Guliwer”z Kursem Wiedzy o Teatrze, który towarzyszy spektaklom.

Przed każdym przedstawieniem mali i więksi widzowie poszerzają swoją wiedzę na temat teatru, aktorów – ich przygotowań do odgrywanych ról, różnego rodzaju lalek które „występują” w przedstawieniach i wszystkiego co się wiąże z przedstawieniami.

Podczas trwania projektu dzieci uczestniczą w przynajmniej sześciu przedstawieniach. Na koniec jego trwania wszyscy otrzymują Dyplomy, Ordery Wiernego Widza i drobne niespodzianki.

 1. Dramowe bajki o emocjach

„Przyszłość Twojego dziecka to nie tylko wiedza, nauka, szkoła, ale przede wszystkim kontakty z innymi ludźmi. To jak będzie umiało budować relacje z otaczającymi ludźmi. Im wcześniej je nauczysz, JAK dbać o siebie i o innych, tym większa szansa, że będzie szczęśliwym człowiekiem.”

Emocje są często w naszym zabieganym społeczeństwie drugorzędnym tematem, nie wielu rodziców umie poradzić sobie ze swoimi uczuciami. Często nie zdajemy sobie sprawy że to nasz wewnętrzny spokój pozwala nam osiągać sukcesy i być po prostu szczęśliwymi. A dzięki zaopiekowaniu się emocjami naszych dzieci możemy spodziewać się dorosłego, który jest lubiany, nawiązuje satysfakcjonujące relacje z innymi, potrafi współpracować w zespołach, wie, jakie są jego potrzeby i cele.

Dramowe bajki o emocjach to projekt który pomaga dzieciom rozpoznać, nazwać i wypracować sposoby radzenia  sobie z własnymi emocjami i emocjami innych ludzi.

Podczas trwania projektu dzieci „oswoją” min: zazdrość, smutek, złość, rozczarowanie, ch, frustrację, radość i dumę. Podczas zajęć dzieci grają na ciekawych instrumentach intuicyjnych tj. tingsze, bębny oceaniczne, kije deszczowe, kubki burzowe i wiele, wiele innych.

 1. Przedszkolaki na Start

Program realizowany w przedszkolach z terenu dzielnicy Mokotów, które zgłosiły chęć przystąpienia do niego.

Inicjatywa polega na przeprowadzeniu dodatkowych „lekcji WF” w przedszkolach.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla przedszkolaków prowadzone są jako zajęcia nadobowiązkowe. Zajęcia są przystosowane do wieku i umiejętności dzieci i pozwolą odpowiednio przygotować je do późniejszego uczestnictwa w lekcjach WF w szkołach. Do udziału w przyszłej rywalizacji i zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia są prowadzone w formie gier i zabaw obejmujących wytyczne programowe wraz z elementami nauczania podstaw innych dyscyplin sportowych.

 1. Varsavianistyczne przedszkole

Zdobycie certyfikatu „Varsavianistyczna Szkoła/Przedszkole” wiąże się z wypełnieniem zadań oraz inicjatyw przewidzianych w Regulaminie przyznawania certyfikatu.

Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
 • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
 • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
 • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej

Aby otrzymać certyfikat po raz kolejny, będziemy podejmować różnorodne działania,  mające na celu przybliżenie naszym dzieciom wiedzy o Warszawie, jej historii i teraźniejszości.

9. Projekt „ Eko-zajęcia z Enfosiem” realizowany w grupie IV  Zajączki

Cele projektu:

– uwrażliwianie dzieci na ochronę środowiska

– rozwijanie aktywności twórczej dzieci

–  pobudzenie ich wyobraźni i fantazji

W ramach projektu są zaplanowane eko-zajęcia z wykorzystaniem  książki pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” i maskotki – ekoludka o imieniu Enfoś, będą to zajęcia  i zabawy realizowane w formie:   spaceru  po parku z Enfosiem i zbieranie śmieci, przygotowanie plakatu z wizerunkiem Enfosia informującego o eko-zachowaniach,  wymyślenie obrazkowej  bajki o dalszych losach Enfosia, wspólne czytanie książki o Enfosiu, lekcja segregowania śmieci z Enfosiem i przygotowanie gazetki szkolnej, której bohaterem jest Enfoś.

10.

W grudniu ubiegłego roku nasze przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach na tematu smogu, które odbyły się w ramach Programu „Biznes kontra smog”. To już druga jego edycja. W pierwszej wolontariusze z różnych firm przeszkolili niemal 10 tys. dzieci i młodzieży w zakresie dbałości o czyste powietrze i przeciwdziałania powstawaniu smogu.

Podczas warsztatów dzieci, dowiedziały się m.in. czym jest smog, skąd się bierze oraz jak można przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Bardzo dziękujemy pani Dominice Jakubowskiej i panu Marcinowi Grądzkiego za przeprowadzenie warsztatów.

Temat smogu stał się bardzo aktualny po warsztatach, a także w sytuacji, gdy w styczniu pogorszyła się  znacznie jakość powietrza i dzieci nie mogły wyjść na podwórko.

Dzieci 6 letnie zadawały dużo pytań dlatego nauczycielka Jolanta Milewska  przygotowała projekt edukacyjny „ SMOG-STOP”, który będzie realizowany w lutym bieżącego roku.

W czasie  projektu dzieci będą uczestniczyć w zabawach badawczych i edukacyjnych  poświęconych zagadnieniom: „Powietrze jest ważne”, „ Ochrona powietrza” oraz „ Jestem kimś ważnym. Jak dbać o siebie, gdy jest smog ?”. Starszaki ułożą wierszyk o smogu na konkurs „ Biznes kontra Smog”. Podsumowaniem projektu będzie Happening ulicami Mokotowa z plakatem nawołującym do walki ze smogiem.

Również grupa 6 latków  na zakończenie projektu, który będzie trwał do 27 lutego weźmie udział w quizie „ Co wiemy o smogu ?”. Ważne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować u dzieci postawę sprzyjającą środowisku i jego ochronie.

11. Drzewa DLA KLIMATU

Dnia 04.11.2019 r.,  na terenie przedszkola nr 189 „Na Wierzbnie” zrealizowano program „Milion Drzew Dla Warszawy”.

W związku z przystąpieniem do akcji zrealizowaliśmy następujące zadania:

Ø Zapoznanie  się z tematyką otrzymanych od Państwa drzew
Ø Wraz z podopiecznymi posadziliśmy drzewka
Ø Wspólnie wykonaliśmy prace plastyczną
Ø Stworzyliśmy własne ogródki

Projekty realizowane w 2017/2018

akademia zdrowego przedszkolaka

program przyrodniczy

Vawsavinistyczne przedszkole

Projekty realizowane w 2016/2017

Projekt ząbek

Little Ant- INFORMACJA O PROJEKCIE

Mamo, tato, wolę wodę

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Projekt Warszawa miasto nad Wisłą: Folklor warszawski Królikarnia i MDK Puławska WARSZAWSKA POLECZKA