Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Dominika Jakubowska: przewodnicząca
Agata Adach-Słodczyk: z-ca przewodniczącej
Olga Kornelia Filipiak: skarbnik

Reprezentanci poszczególnych grup: