Reprezentanci Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: Olga Przeździak
Zastępca przewodniczącego: Agata Białek
Skarbnik: Dominika Jakubowska

GR. I MOTYLKI:

Magdalena Szymczak
Gracja Radzikowska
Katarzyna Anuszewska

GR. II ŻYRAFKI:

Olga Przeździak
Kamila Okrój
Eliza Białobrzewska

GR. III MUCHOMORKI:

Agnieszka Lange
Agata Białek
Ania Gajowiak

GR. IV SŁONECZKA

Dominika Jakubowska
Monika Bukat
Olga Filipiak
Anita Łojek