­Ramowy rozkład dnia:

MOTYLKI

8.00 – 8.40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze

8.40 – 8.50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali

od II półrocza ćwiczenia poranne

8.50 – 9.00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9.30 – 9.50 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

9.50 – 10.50 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

10.15 – 12.15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12.15 – 12.30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

12.30 – 13.00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania się sztućcami

13.00 – 14.30 odpoczynek poobiedni ( leżakowanie)

14.30 – 15.00  przygotowanie do podwieczorku; zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

15.00 – 15.15 podwieczorek

15.15 – 16.00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

ŻYRAFKI

8.00 – 8.40  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze

8.40 – 8.50 ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali

8.50 – 9.00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9.30 – 10.00 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

10.00 – 10.15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

10.15 – 12.15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12.15 – 12.30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

12.30 – 13.00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania się sztućcami

13.00 – 13.20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki

13.20 – 15.00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku

15.00 – 15.15 podwieczorek

15.15 – 16.00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości,  aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

MUCHOMORKI

7.00 – 8.40  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze

8.40 – 8.50  ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali

8.50 – 9.00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9.30 – 10.00 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

10.00 – 10.15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

10.15 – 12.15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12.15 – 12.30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

12.30 – 13.00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania się sztućcami

13.00 – 13.20 czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki

13.20 – 15.00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku

15.00 – 15.15 podwieczorek

15.15 – 17.00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości,  aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

SŁONECZKA

8.30 – 8.40  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze

8.40 – 8.50  ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali

8.50 – 9.00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9.30 – 10.30 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

10.30 – 11.00 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

11.00 – 12.15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12.15 – 12.30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

12.30 – 13.00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania się sztućcami

13.00 – 13.30  czytanie książek, opowiadań z muzyką relaksacyjną w tle

13.30 – 15.00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku

15.00 – 15.15 podwieczorek

15.15 – 16.30 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości,  aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym.