Ramowy rozkład dnia czterolatki

Zajączki

 

 

8:00 – 8:40  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze

8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem  organizowana w sali

od II półrocza ćwiczenia poranne

8:50 – 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i         kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9:30 – 9:50 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

9:50 – 10:15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

10:15 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery,  wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

 12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania się sztućcami

13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki

13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15:00 – 15:15 podwieczorek

15:15 – 16:30 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji  programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia pięciolatki

Krasnale

 

7:30 – 8:40  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem  organizowana w sali, ćwiczenia poranne

8:50 – 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i         kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9:30 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

10:00 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery,  wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

 12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami

13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki

13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15:00 – 15:15 podwieczorek

15:15 – 17:30 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji  programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia pięciolatki

Rybki

 

7:00 – 8:40  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem  organizowana w sali, ćwiczenia poranne

8:50 – 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i         kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9:30 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

10:00 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery,  wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

 12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami

13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki

13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15:00 – 15:15 podwieczorek

15:15 – 17:00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji  programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia sześciolatki

Żabki

 

8:00 – 8:40  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem  organizowana w sali, ćwiczenia poranne

8:50 – 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i         kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania

9:30 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

10:00 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery,  wycieczki, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu

 12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami

13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki

13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15:00 – 15:15 podwieczorek

15:15 – 17:00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji  programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania

W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym