Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji

w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie”

Uprzejmie informujemy, że w dniach

od 20 lutego do 7 marca 2019 roku odbywa się rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020

  • Harmonogram i zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy edukacja.warszawa.pl zakładka /rekrutacja/przedszkolaki.
  • Dzień otwarty dla Rodziców nowych kandydatów: 18 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 17:00 zapraszamy zainteresowanych Rodziców do odwiedzenia naszego przedszkola.
  • Rodzice dzieci po raz pierwszy ubiegających się o przyjęcie do przedszkola proszeni są o złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.
  • Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:
  • Poniedziałek 8:00 – 17:00
  • Wtorek 8:00 – 16:00
  • Środa 8:00 – 16:00
  • Czwartek 8:00 – 16:00
  • Piątek 8:00 – 15:00

 

  • W ramach rekrutacji do naszego Przedszkola odbędą się spotkania adaptacyjne z dziećmi i rodzicami nowoprzyjętymi (grupa 3latki), na które serdecznie zapraszamy:

Terminy zajęć adaptacyjnych, podane będą po opublikowaniu list dzieci przyjętych do przedszkola.

Regulamin Rekrutacji 2019

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13 lutego 19 lutego
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
20 lutego

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
20 lutego

godz. 13.00

7 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
20 lutego

godz. 13.00

 

8 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.    Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
10 kwietnia

godz. 13.00

17 kwietnia

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
24 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 24 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
6 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
6 czerwca

 

13 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.    Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

18 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
18 czerwca

godz. 13.00

 

25 czerwca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 26 czerwca Procedura odwoławcza.
30 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Zasady rekrutacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/20476_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Kryteria rekrutacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/20477_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow