Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 marca do 19 marca
2018roku odbywa się rekrutacja do przedszkoli na rok 2018/2019
 Harmonogram i zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej
Biura Edukacji m. st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl zakładka
/rekrutacja/przedszkolaki.
 Dzień otwarty dla nowych kandydatów: 26 lutego 2018r. (poniedziałek)
o godz. 17:30 zapraszamy zainteresowanych Rodziców do odwiedzenia
naszego przedszkola.
 Rodzice dzieci po raz pierwszy ubiegających się o przyjęcie do
przedszkola proszeni są o złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających
spełnienie zaznaczonych kryteriów.
 Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola
pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:
 5 marca (poniedziałek) 8:00- 17:30
 6 marca (wtorek) 8:00 – 16:00
 7 marca (środa) 8:00 – 16:00
 9 marca (piątek) 8:00 – 15:00
 12 marca (poniedziałek) 8:00 – 17:30
 13 marca (wtorek) 8:00 – 16:00
 14 marca (środa) 8:00 – 16:00
 15 marca (czwartek) 8:00 – 16:00
 16 marca (piątek) 8:00 – 15:00
 19 marca (poniedziałek) 8:00 – 16:00
 W ramach rekrutacji do naszego Przedszkola odbędą się spotkania
adaptacyjne z dziećmi i rodzicami nowoprzyjętymi (grupa 3latki), na które
serdecznie zapraszamy:
Terminy zajęć adaptacyjnych, podane będą po opublikowaniu list dzieci
przyjętych do przedszkola.

Dokumenty:

Regulamin Rekrutacji [pdf]