Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.


Rekrutacja 2020/2021

Zapisy do przedszkola trwają od 3 marca od godz. 13.00 do 19 marca 2020r.     do godz.20.00

Zasady kryteria i harmonogram przyjęć , które określają szczegółowo warunki, terminy i sposób zapisywania dziecka do przedszkola oraz informacje o jego przyjęciu są dostępne na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do Przedszkola nr 189 „Na Wierzbnie” jako pierwszego wyboru, rejestrują elektronicznie w systemie dziecko i przynoszą wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełniane kryteria według zasad i harmonogramu Biura Edukacji.

Terminarz przyjmowania wniosków

Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w terminach:

 • 3 marca (wtorek) 8.00 – 16.30
 • 4 marca (środa) 8.00 – 17.00
 • 5 marca (czwartek) 8.00 – 16.30
 • 6 marca (piątek) 8.00 – 15.30
 • 9 marca (poniedziałek) 8.00 – 17.30
 • 10 marca (wtorek) 8.00 – 15.30
 • 11 marca (środa) 8.00 – 16.30
 • 12 marca (czwartek) 8.00 – 17.00
 • 13 marca (piątek) 00 – 16.30
 • 16 marca (poniedziałek) 8.00 – 17.00
 • 17 marca ( wtorek)8.00 – 16.30
 • 18 marca ( środa) 8.00 – 16.00
 • 19 marca (czwartek) 8.00 – 17.00
 • 20 marca (piątek) 8.00 – 16.00

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty 9 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 17.00 . Wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć przedszkole i uzyskać odpowiedzi na pytania.

Terminy zajęć adaptacyjnych podane będą na stronie internetowej naszego przedszkola po zakwalifikowaniu się dzieci do placówki